หน้าแรก ชมรม TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE

  พิจารณานักเรียนผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16”

  นพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการพิจารณานักเรียนผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16” ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลเชิงประจักษ์ นักเรียนของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คือ เด็กชายสุรพิชญ์ รื่นยุทธ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ที่ปรึกษาชมรม To Be No.1 งานแนะแนว และนักเรียนสมาชิกชมรม To Be No.1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ให้การต้อนรับ...

  TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2567...

  TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2567 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขัน "รอบระดับประเทศ" แข่งขัน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี นำโดย นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาวธิดา บริรักษ์เลิศ รองผู้อำนวยการ คณะครูที่ปรึกษาชมรม และสมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูกิตติพล...

  พิจารณานักเรียนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567

  วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น. คณะกรรมการพิจารณานักเรียนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567” ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 และคณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ เพื่อพิจารณานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คือ เด็กชายสุรพิชญ์ รื่นยุทธ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาชมรม To Be No.1 งานแนะแนว และนักเรียนสมาชิกชมรม...

  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ จนส่งผลให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลชมรมTO BE NUMBER ONE ประเภทต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่หนึ่ง รางวัลพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ นักเรียนที่ตั้งใจดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่หนึ่งของโครงการคือการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูกิตติพล ใจผ่อง /...

  Music In The Park ดนตรีในสวนของเด็กอยุธยา

  วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 16.30 น. วงดนตรีสตริงของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมการแสดงในงาน Music In The Park ดนตรีในสวนของเด็กอยุธยาโดยว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี มากล่าวให้กำลังใจนักเรียนที่มาทำการแสดง ฝึกซ้อมโดย นางสาววรัญญา ประคองจิตร์ ภายในงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เปิดร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อหารายได้เข้าชมรม ในการนี้ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมให้กำลังใจ ณ ลานน้ำพุข้างบึงพระราม...

  สัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567

  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางนิจ สังข์กาศ นายกิตติพล ใจผ่อง และนางสาวสุพัชรภรณ์ บุญสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคจากทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพท เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภาพ : ครูนิจ สังข์กาศ ข่าว : ครูกิตติพล ใจผ่อง...

  รางวัลชมเชย ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Dancercise

  ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Dancercise ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี ๒๕๖๖ แข่งขันในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ควบคุมการฝึกซ้อมโดยครูนิจ สังข์กาศ และครูกิตติพล ใจผ่อง ภาพ : ครูกิตติพล ใจผ่อง ข่าว : ครูกิตติพล ใจผ่อง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ...

  ลอยกระทง AYS Festival ๒๕๖๖

  วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทง AYS Festival โดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นผู้กล่าว รายงาน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณี แสดงความเคารพ บูชา และขอขมาพระแม่คงคา มีการจัดตลาดย้อนยุค การประกวดนางนพมาศ ประกวดประดิษฐ์กระทง หนุ่มสาว TO BE แต่งกายดี มีวัฒนธรรม สาธิตวัฒนธรรมประเพณีไทย TO BE เสืยงใสหัวใจลูกทุ่ง และ...

  กิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

  วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มการบริหารทั่วไป นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ้านใหม่...

  ประกวดระดับประเทศ งานมหกรรมรวมพล สมาชิก To Be Number One

  ชมรม To Be Number One โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมประกวดกิจกรรม ในโครงการ To Be Number One รอบคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และได้รับการคัดเลือก เข้าสู่การประกวดระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ระดับประเทศ ประจำปี 2566 และเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One...

  Recent Posts