หน้าแรก ชมรม TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE

  พิธีเปิดและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอพระนครศรีอยุธยา

  วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมีสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนเข้าร่วมการประกวดจำนวน 4 คนได้แก่ 1. ด.ญ.นิรัชชา สำรวล ม.2/3 2. ด.ญ.วรพรรณ พยัคฆ์สิงห์ ม.2/3 3. ด.ญ.รินรดา หากะวี ม.2/1 4....

  ประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอลระดับภูมิภาคกรุงเทพมหานคร

  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 นักเรียนสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วม การประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอลระดับภูมิภาคกรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมการประกวดจำนวน 4 คนได้แก่ 1.นายพัชรพล โกมล ม.3/1 2.นายรัชชานนท์ จันทร์ฤทธิ์ ม.4/1 3.นายภูริชญานนท์ ทนทาน ม.4/1 4.นางสาวณัฎฐ์นรี บุญเสงี่ยม ม.5/3 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมโดย ครูนิจ สังกาศ และครูกิตติพล ใจผ่อง ภาพ : ครูกิตติพล ใจผ่อง ข่าว : ครูกิตติพล ใจผ่อง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  นางสาวสาริษา อักษรศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาคกลาง) ได้ผ่านเข้าสู่รอบ 34 คนสุดท้ายระดับประเทศ เข้ารับพระราชทานรางวัลเข็ม TO BE NUMBER ONE...

  วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็น องค์ประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 ทรงพระราชทานเข็ม TO BE NUMBER ONE IDOL 10 ให้กับผู้เข้าประกวด จำนวน 40 คน โดยนางสาวสาริษา อักษรศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

  นางสาวสาริศา อักษรศิริ ได้ผ่านเข้าสู่รอบ 34 คนสุดท้าย TO BE NUMBER ONE IDOL 10 ระดับประเทศ

  วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 นางนิจ สังข์กาศ รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมทูบีนันเบอร์วันเพื่อเป็นกำลังใจให้นางสาวสาริศา อักษรศิริ (น้องกรั๊นจ์ TI 24) นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาคกลาง) TO BE NUMBER ONE IDOL 10 ผลการแข่งขันนางสาวสาริศา อักษรศิริ ได้ผ่านเข้าสู่รอบ 34 คนสุดท้ายระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ จตุจักร ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล...

  นางสาวสาริศา อักษรศิริ ได้รับคัดเลือกในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ระดับภาคกลางและตะวันออก

  วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรม To be Number One โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ส่งตัวแทน นักเรียนเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลางและตะวันออก ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าประกวด จาก 24 จังหวัด รวมจำนวน 178 คน ผลการประกวดนางสาวสาริศา...

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลในงานมหกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลจาก นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ - รางวัลชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด -...

  อบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE AYS

  วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการอบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE AYS โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน มาถ่ายทอดความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี...

  Recent Posts