หน้าแรก ชมรม TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE

  TO BE เวทีแจ้งเกิด และงานวันเด็กแห่งชาต

  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการขอรับบริจาคของขวัญจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมอบให้กับนักเรียน ในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และยังเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรม สร้างสรรค์ การร้องเพลงและการเต้นโคฟเวอร์ และมินิคอนเสิร์ตจากคุณครู จากพี่ๆ ในชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รันชัยกูล / เพจชมรม TO BE NUMBER...

  Kick off “อยุธยาเมืองสะอาด”

  วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข และนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนครู นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และสภานักเรียน เข้าร่วมงาน Kick off “อยุธยาเมืองสะอาด” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย...

  กิจกรรม To BE เวทีแจ้งเกิด

  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม To BE เวทีแจ้งเกิด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง โดยได้จัดตลาดนัด TO BE เต้น COVER การแสดงดนตรีของนักเรียน และครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / เพจชมรม TO BE NUMBER ONE...

  กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่ 27

  วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 18.49 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 27 ในโอกาสนี้นางสาวนิรัชชา สำรวล, นางสาวอนัญพร จันทร์ฤทธิ์, เด็กชายอชิระพล แสงประสิทธิ์ ตัวแทนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE...

  พิธีรับถ้วยพระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศ ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565

  วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีรับถ้วยพระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากงานมหกรรมครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ในการนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เเสดงความยินดี โดยมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เป็นแกนนำชมรม TO BE NUMBER...

  รางวัลดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2565 ในงานมหกรรมครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2565 ในงานมหกรรมครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน 56 โรงเรียนทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 และเข้ารับพระราชทานรางวัล จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการนี้ นางสาวภิญญาพัชน์ แหวนนาค...

  ขอขอบพระคุณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอขอบพระคุณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ที่นำไอศครีม สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง และสบู่สมุนไพร มามอบให้กับแกนนำและสมาชิกชมรม และร่วมให้กำลังใจน้องๆ แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในการเข้าร่วม การนำเสนอผลงานการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม...

  ร่วมจัดบูธนิทรรศการในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

  วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดยมีนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะครูที่ปรึกษาชมรม และนักเรียนแกนนำชมรมเข้าร่วมกิจกรรม ภาพ / ข่าว : เพจชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจชมรม TO BE...

  จัดทำและนำเสนอแผนการพัฒนางาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค

  วันศุกร์ที่ 10 มิถุยายน พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมจัดทำและนำเสนอ แผนการพัฒนางาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค โดยมี อาจารย์วิลาสินี พลพวก และอาจารย์อ้อทิพย์ พูนนาก ข้าราชการบำนาญเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เป็นวิทยากร ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์...

  ศึกษาดูงาน การพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 4 โดยมี นายพรศักดิ์ ทวีรส ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา...

  Recent Posts