หน้าแรก ชมรม TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE

  ประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ ปี 2566 รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1

  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 11.30 น. นางสุกัญญา เจริญสุข รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม นำโดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.ลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาผู้ด้อยโอกาสลงพื้นที่ ติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 โดยมีนายธีรศักดิ์...

  การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL รอบกรุงเทพมหานคร

  วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL รอบกรุงเทพมหานคร ณ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน มีผู้เข้าประกวด 5 คนได้แก่ 1.นางสาวนันท์ภัทร พนมพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 2.นางสาวอนันญาพร จันทร์ฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

  ประกวดชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1

  วันศุกร์ที่ 30-31 มีนาคม 2566 ชมรม To Be Number One อยุธยานุสรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2566 ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะครูที่ปรึกษาชมรม...

  ต้อนรับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ให้การต้อนรับ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในโอกาสเยี่ยมชมวิธีการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเพื่อนำไปพัฒนาและบูรณาการการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ต่อไป...

  การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

  วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าประกวดสามคน ได้แก่ 1. นางสาวอนันญาพร จันทร์ฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 2. นางสาวนันท์ภัทร พนมพงษ์...

  TO BE เวทีแจ้งเกิด และงานวันเด็กแห่งชาต

  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการขอรับบริจาคของขวัญจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมอบให้กับนักเรียน ในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และยังเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรม สร้างสรรค์ การร้องเพลงและการเต้นโคฟเวอร์ และมินิคอนเสิร์ตจากคุณครู จากพี่ๆ ในชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รันชัยกูล / เพจชมรม TO BE NUMBER...

  Kick off “อยุธยาเมืองสะอาด”

  วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข และนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนครู นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และสภานักเรียน เข้าร่วมงาน Kick off “อยุธยาเมืองสะอาด” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย...

  กิจกรรม To BE เวทีแจ้งเกิด

  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม To BE เวทีแจ้งเกิด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง โดยได้จัดตลาดนัด TO BE เต้น COVER การแสดงดนตรีของนักเรียน และครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / เพจชมรม TO BE NUMBER ONE...

  กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่ 27

  วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 18.49 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 27 ในโอกาสนี้นางสาวนิรัชชา สำรวล, นางสาวอนัญพร จันทร์ฤทธิ์, เด็กชายอชิระพล แสงประสิทธิ์ ตัวแทนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE...

  พิธีรับถ้วยพระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศ ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565

  วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีรับถ้วยพระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากงานมหกรรมครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ในการนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เเสดงความยินดี โดยมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เป็นแกนนำชมรม TO BE NUMBER...

  Recent Posts