หน้าแรก ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

  การสมัครออนไลน์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2564

  การสมัครออนไลน์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. ลิงค์รับสมัคร https://sites.google.com/.../%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2...  

  กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (17 – 27 เม.ย. 2564)

  กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (17 – 27 เม.ย. 2564) ลงทะเบียน โดยแสกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิก https://sites.google.com/view/wichakanays ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 วันที่ 29 เม.ย. 2564 ผ่านครูที่ปรึกษา พร้อมลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3,ม.6

  การเข้าระบบ SGS เพื่อตรวจสอบผลการเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

  นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถดูคะแนนและผลการเรียนได้ที่ ระบบ SGS โดยคลิก https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx จากนั้นกรอกข้อมูลดังรูป เพื่อเข้าระบบ คู่มือการใช้โปรแกรม SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง https://drive.google.com/.../1X7s3iLu-Br.../view... Cr.งานวัดผล โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts