หน้าแรก ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

    การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

    กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 -15 สิงหาคม 2564 รอบที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 3 กันยายน 2564 ลิงค์ชำระค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ http://schoolbilling.dev31.in.th/SBays/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx?fbclid=IwAR1sVyJRmXzw1xYWPdwWpnVHxe8EjNako3JicS5mPWQkeV2s9_leHSCxpkU

    ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่าน ทำแบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19 เพื่อคัดกรองและหาวิธีคลายความกังวลอย่างเหมาะสม

    ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่าน ทำแบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19 เพื่อคัดกรองและหาวิธีคลายความกังวลอย่างเหมาะสม https://www.dmh.go.th/covid19/test/covid19/

    Recent Posts