ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ลิ้งก์ภายใน

กิจกรรมสายชั้น

ปฎิทินกิจกรรม

Ayutthaya Map จัดทำโดยนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์


counter

QRCode


counter

แสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ “นางสาวปวริศา ดีอุดม”

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดี...

ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 “นางสาวพิมพ์ลดา มะหะมาน” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ...

วันอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธุ์ 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพีธีวางพวงดอกไม้ และทำบุญอุทิศแด่ อาจารย์วิโรจน์ กมลพันธุ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนมูลนิธิอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธุ์, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,...

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ “นายศักดิ์ดา ซุคคาน” เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ที่ได้เดินทางมาส่ง และร่วมแสดงความยินดีกับนายศักดิ์ดา...

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ “นายกรวิชญ์ ทับทอง” เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนคอตันคลอง 27 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

แสดงความยินดีกับ “สิบโทอิศราชัย คุณประทุม” เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มอบหมายให้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะครู ร่วมแสดง ความยินดีกับสิบโทอิศราชัย คุณประทุม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา...

กิจกรรมสายชั้น

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ ข้อตกลง นโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 12.30 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ ข้อตกลง นโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 12.30 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ ข้อตกลง นโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ ข้อตกลง นโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อม เกิดความภาคภูมิใจ และรักในสถาบันโรงเรียน...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อม เกิดความภาคภูมิใจ และรักในสถาบันโรงเรียน...

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบให้รองฝ่ายบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน ปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา...

แสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ “นางสาวปวริศา ดีอุดม”

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดี กับนางสาวปวริศา ดีอุดม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องเยือนโสน ภาพ :...

ประชุมชี้แจงการลงทะเบียน ทำสัญญาและยื่นแบบยืนยัน การกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 - 20.30 น. งานแนะแนว นำโดยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน ประชุมชี้แจงการลงทะเบียน ทำสัญญาและยื่นแบบยืนยัน การกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยได้นัดหมายทำสัญญาต่อไป ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูนุตประวีณ์...

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ ข้อตกลง นโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติและการร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียนในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข ภาพ : AYS Production ข่าว : งานกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ AYS...

….

.

ข่าวการศึกษา