ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

กิจกรรมสายชั้น

ปฎิทินกิจกรรม

Ayutthaya Map จัดทำโดยนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์


counter

QRCode


counter

วันตรุษจีน ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรม ให้นักเรียนได้รู้จักประวัติ ความเป็นมา และความสำคัญของวันตรุษจีน โดยมีการแสดงเชิดสิงโต ร้องเพลง รำเพลง...

การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ งานครุวิชาการ ครั้งที่ 10

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขัน การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา งานครุวิชาการ ครั้งที่ 10 การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2566...

“IOT สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย”

วันที่ 19 และ 23 ธันวาคม 2565 และวันที่ 9 และ 11 มกราคม 2566 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

ความร่วมมือ ทางวิชาการเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

ในวันที่ 11 - 13 มกราคม พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมความร่วมมือ ทางวิชาการเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ มีคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม...

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อถวายพระพร...

กิจกรรม “วันคริสต์มาส” ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันคริสต์มาส” ปีการศึกษา 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดการแข่งขันทั้งหมด 6 รายการดังนี้ 1.การแข่งขันการ์ดคริสต์มาส 2.การแข่งขันโปสเตอร์คริสต์มาส 3.การตอบปัญหาวันคริสต์มาส 4.การประกวด...

กิจกรรมสายชั้น

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม.2

ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนในระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา...

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) “สานสัมพันธ์วันรักลูก” ระดับชั้น ม.4

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด...

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) “สานสัมพันธ์วันรักลูก” ระดับชั้น ม.5

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด...

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) “สานสัมพันธ์วันรักลูก” ระดับชั้น ม.2

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 12.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด...

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) “สานสัมพันธ์วันรักลูก” ระดับชั้น ม.1

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 8.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด...

นักเรียนระดับชั้น ม.4 ทัศนศึกษา ณ Siam Amazing Park สยามอะเมซิ่งพาร์ค

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำโดยนางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 360...

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม.2

ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนในระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ...

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว21/2560 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566    

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์    

พิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ณ บริเวณวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค...

….

.

ข่าวการศึกษา