ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

กิจกรรมสายชั้น

ปฎิทินกิจกรรม

Ayutthaya Map จัดทำโดยนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์


counter

QRCode


counter

ร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และตัวแทนครู...

แสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง “ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ชลูด” ณ โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.09 น. นางสาววาสนา โง้วสกุล และนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง ว่าที่ร้อยตรีสมชาย...

นายขันติ จาบกลาง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับคัดเลือกสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านเเละการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ “ยอดเยี่ยม”

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายขันติ จาบกลาง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับคัดเลือกสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านเเละการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-29) ระดับ "ยอดเยี่ยม" เพื่อส่งผลงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ยินดีต้อนรับ นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบางไทรวิทยา ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับนายกรวิชญ์...

มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับข้าราชการครูที่ย้าย

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีสมชาย ชลูด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และนายสุรชัย...

กิจกรรมสายชั้น

มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อตกลง นโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติ และการร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการปกครองดูแลนักเรียน ให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ...

มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อตกลง นโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติ และการร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565 

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยในวันนี้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด...

ประชุมครูและบุคลากรการศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดประชุมครู และบุคลากรการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย ได้แก่ นางสาวพิมพ์ลดา มะหะมาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่ ครูงานแนะแนว ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ...

อบรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน งานการเงิน งานพัสดุและสินทรัพย์

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณได้จัดอบรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน งานการเงิน งานพัสดุและสินทรัพย์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีนางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ และนางสาวชญานิศ สุธรรมมา เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ...

6 มาตรการหลัก รองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ (DMHT-RC) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

6 มาตรการหลัก รองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ (DMHT-RC) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

….

.

ข่าวการศึกษา