ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก


counter

ลิ้งก์ภายใน

กิจกรรมสายชั้น

Ayutthaya Map จัดทำโดยนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์


counter

QRCode เว็บไซต์โรงเรียน


counter

ปฎิทินกิจกรรม

“สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ประจำปี 2567

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา ชิงชัย และ นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา”...

ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา ชิงชัย และนางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ นำนักเรียน เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา”...

แสดงในพิธีบวงสรวง การจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา ชิงชัย และ นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ นำนักเรียน เข้าร่วมแสดงในพิธีบวงสรวง การจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน...

การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี 2567 ระดับภาคคณะสงฆ์...

ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาววรัญญา ประคองจิตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวณัฐชา...

ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายสันติ สุริวัฒน์ และนางสาวสิรินทรา มูลประการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นางบังอร กุศลสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ...

กิจกรรมสายชั้น

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรม โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์โดยมีนายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์...

ประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อตกลงนโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติ และการร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ :...

ประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัวนักเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อตกลงนโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติและการร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว...

“ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4″

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม “ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4″ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 436 คน เข้าร่วมกิจกรรม...

“ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม "ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...

มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อตกลง นโยบายของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติ และการร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการปกครองดูแลนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์...

ก.ต.ป.น. นิเทศ ติดตามฯ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายสายัน ปองไป รอง ผอ.สพม. พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ลงพื้นที่นิเทศ...

ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาววรัญญา ประคองจิตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวณัฐชา ชิงชัย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาววรัญญา ประคองจิตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภาพจริงภายในห้องเรียน ภาพ :...

รับการตรวจสอบด้านแผนงาน การเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 25667 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับการตรวจสอบด้านแผนงาน การเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน จากหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยนางสาวฐาชุดา สินภูรีสกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในชำนาญการ และ นางสาววีรภัทรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบเอกสารพร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและโรงเรียนดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามระเบียบของทางราชการ ภาพ :...

นิทรรศการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ “น้ำพระราชหฤทัยจิตอาสา สร้างสุขแก่ปวงประชา“

วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ “น้ำพระราชหฤทัยจิตอาสา สร้างสุขแก่ปวงประชา“ โดยตัวแทนนักเรียนจิตอาสาพระราชทาน ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ต่อนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕...

AYS Christmas Day

ข่าวการศึกษา

.