ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

กิจกรรมสายชั้น

ปฎิทินกิจกรรม

Ayutthaya Map จัดทำโดยนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์


counter

QRCode


counter

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์น้อยนำนักท่องเที่ยวชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงทางด้านภาษาไทย

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงทางด้านภาษาไทยจำนวน 2 รายการ คือ นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...

ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวมณฑกานต์ เงินทอง

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การอ่านออกเสียงระดับประเทศ

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 นายรัชพล ตรีคงคา นำนายบดินทร์ แพงชัยภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลการอ่านออกเสียงระดับประเทศ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งแข่งขันไปในวันที่...

วันชาติและพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล...

กิจกรรมขลุ่ยทิพย์พันเลา ครั้งที่ 1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ นำตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 200...

กิจกรรมสายชั้น

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเสริมเติมเต็มความรู้ ตลอดจนทักษะการทำข้อสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูสาวิตรี...

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดีด้าน “จิตสาธารณะ”

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดีด้าน “จิตสาธารณะ” ณ โดมหน้าเสาธง ภาพ...

กิจกรรมตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานและแนะแนวอาชีพ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.50 - 15.30 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามาจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานและแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ความรู้ในการหางาน และฝึกทักษะอาชีพต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง...

กิจกรรมการเดินรณรงค์แกนนำลูกเสือปลอดบุหรี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์แกนนำลูกเสือปลอดบุหรี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเสริมสร้างทักษะตนเองในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากบุหรี่ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ไปยังผู้อื่น เป็นที่ปรึกษาแก่เพื่อนได้ 2. เพื่อเป็นแกนนำร่วมกันต่อต้านการสูบบุหรี่ภายในสถานศึกษา 3....

โครงการการอบรมแกนนำลูกเสือปลอดบุหรี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ครูลัดดา เต็มตุ่ม ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมแกนนำลูกเสือปลอดบุหรี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเสริมสร้างทักษะตนเองในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากบุหรี่ และสามารถถ่ายทอดความรู้...

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเสริมเติมเต็มความรู้ ตลอดจนทักษะการทำข้อสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูสาวิตรี เศรษฐกุลวดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่ นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง นางวีณา ภู่สกุล และนายธนากร ผิวนวล ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ภาพ : นางสาวอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว : นางสาวอัญชนา ภักดีวงษ์...

ตรวจสอบงานการเงิน พัสดุ งานแผนงาน และงานควบคุมภายใน

ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2564 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสัจจารักษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้าตรวจสอบงานการเงิน พัสดุ งานแผนงาน และงานควบคุมภายในของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : รองฯ วาสนา โง้วสกุล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ข่าว : ครูพัสร์ศิริน...

รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 120 ชุด จากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ/ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค /ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

เพลง “ทุจริตป่ะ” ในโครงการประกวดมิวสิควีดิโอสื่อสร้างสรรค์ “สังคมสุจริต

.

ข่าวการศึกษา

ข่าวจากสพฐ