ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4 – 4/8 และ 5/1 – 5/8 เข้าอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่...

ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4 - 4/8 และ 5/1 - 5/8 เข้าอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ให้กับนักเรียนและครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ให้กับนักเรียนและครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 (ขอบคุณภาพจากครูภรณ์อนันศักดิ์ค่ะ)   ...

ด้วยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กำหนดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. –...

ด้วยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กำหนดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 11.30 น.

ตัวแทนครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ หอประชุมวัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา

Recent Posts