หน้าแรก To Be Number One

To Be Number One

  รางวัลดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2565 ในงานมหกรรมครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2565 ในงานมหกรรมครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน 56 โรงเรียนทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 และเข้ารับพระราชทานรางวัล จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการนี้ นางสาวภิญญาพัชน์ แหวนนาค...

  ขอขอบพระคุณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอขอบพระคุณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ที่นำไอศครีม สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง และสบู่สมุนไพร มามอบให้กับแกนนำและสมาชิกชมรม และร่วมให้กำลังใจน้องๆ แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในการเข้าร่วม การนำเสนอผลงานการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม...

  ร่วมจัดบูธนิทรรศการในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

  วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดยมีนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะครูที่ปรึกษาชมรม และนักเรียนแกนนำชมรมเข้าร่วมกิจกรรม ภาพ / ข่าว : เพจชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจชมรม TO BE...

  จัดทำและนำเสนอแผนการพัฒนางาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค

  วันศุกร์ที่ 10 มิถุยายน พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมจัดทำและนำเสนอ แผนการพัฒนางาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค โดยมี อาจารย์วิลาสินี พลพวก และอาจารย์อ้อทิพย์ พูนนาก ข้าราชการบำนาญเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เป็นวิทยากร ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์...

  ศึกษาดูงาน การพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 4 โดยมี นายพรศักดิ์ ทวีรส ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา...

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้มแข็ง การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาปี 2565

  วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2565 ในการนี้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ แอนด์ สปา...

  การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

  วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประพันธ์ ตรีบุปผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE...

  ร่วมให้กำลังใจ นายภูริชญานนท์ ทนทาน ในการแสดงโชว์ครั้งที่ 1 รอบ 40 คน เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE...

  วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นำตัวแทนคณะครู เข้าร่วมให้กำลังใจ นายภูริชญานนท์ ทนทาน ในการแสดงโชว์ครั้งที่ 1 รอบ 40 คน เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 โครงการ TO BE NUMBER...

  ประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่

  วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม นำโดย นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสุจิรา เนาวรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูการปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER...

  นายภูริชญานนท์ ทนทาน เข้าเฝ้าและรับพระราชทานเกียรติบัตรจากทููลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

  วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทููลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิก “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง" รุ่นที่ 24 ในโอกาสนี้นายภูริชญานนท์ ทนทาน ตัวแทนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม และได้เข้าเฝ้าและรับพระราชทานเกียรติบัตรจากทููลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ เดอะไพลน์...

  Recent Posts