หน้าแรก To Be Number One

To Be Number One

  งานประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567

  ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางนิจ สังข์กาศ นางสาวสุพัชรภรณ์ บุญสวัสดิ์ และนายกิตติพล ใจผ่อง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วม งานประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 โดยนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกวดจังหวัด อำเภอ...

  โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth)

  วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และได้มอบหมายให้นางเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth) เพื่อวางรากฐานแนวคิด ความรู้ ค่านิยม ความเข้าใจในชีวิตอย่างมีคุณค่า สร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติที่เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ที่เข้มแข็งในการทำกิจกรรมในสถานศึกษา สังคม และประเทศชาติ โดยมีสภานักเรียนจำนวน 7...

  รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนคนเก่ง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ๒๕๖๖

  ขอแสดงความยินดีกับ “เด็กชายประกาศิต อินทรกำแหง“ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เยาวชนคนเก่ง ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี ๒๕๖๖ แข่งขันในวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเงินรางวัลจำนวน ๔,๐๐๐ บาท ควบคุมการฝึกซ้อมโดยครูนิจ สังข์กาศ และ ครูกิตติพล ใจผ่อง ในการนี้นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมให้กำลังใจนักเรียน ภาพ : ครูกิตติพล...

  ต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิ CARE ประเทศญี่ปุ่น และคณะกรรมการจากมูลนิธิรักษ์ไทย

  วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการจาก มูลนิธิ CARE ประเทศญี่ปุ่นและคณะกรรมการจากมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ พัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน (Youth Leadership Development (YLD)) ที่ดำเนินกิจการมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2563 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ...

  มหกรรมรวมพลสมาชิก To BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแข่งขัน 1. ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อม เป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ระดับประเทศ ประจำปี 2566 2. ร่วมแข่งขันกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEENDANCERCISE...

  รางวัลดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2565 ในงานมหกรรมครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2565 ในงานมหกรรมครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน 56 โรงเรียนทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 และเข้ารับพระราชทานรางวัล จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการนี้ นางสาวภิญญาพัชน์ แหวนนาค...

  ขอขอบพระคุณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอขอบพระคุณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ที่นำไอศครีม สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง และสบู่สมุนไพร มามอบให้กับแกนนำและสมาชิกชมรม และร่วมให้กำลังใจน้องๆ แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในการเข้าร่วม การนำเสนอผลงานการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม...

  ร่วมจัดบูธนิทรรศการในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

  วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โดยมีนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะครูที่ปรึกษาชมรม และนักเรียนแกนนำชมรมเข้าร่วมกิจกรรม ภาพ / ข่าว : เพจชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจชมรม TO BE...

  จัดทำและนำเสนอแผนการพัฒนางาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค

  วันศุกร์ที่ 10 มิถุยายน พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมจัดทำและนำเสนอ แผนการพัฒนางาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค โดยมี อาจารย์วิลาสินี พลพวก และอาจารย์อ้อทิพย์ พูนนาก ข้าราชการบำนาญเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เป็นวิทยากร ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์...

  ศึกษาดูงาน การพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 4 โดยมี นายพรศักดิ์ ทวีรส ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา...

  Recent Posts