หน้าแรก กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียน ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  มอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

  นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย ได้นำคณะตัวแทนครู และนักเรียนเข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากรองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ณ หอประชุมพระราชทาน รร.อยุธยาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การติดตาม ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ , นิทรรศการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบมีชีวิตที่ดินแดนอยุธยา , การแสดง และสาธิตกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาพ / ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  พลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

  วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง เชิงระบบ GPAS 5 Steps โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ คุณครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ เป็นตัวแทนร่วมนำเสนอนวัตกรรมนักเรียน จัดขึ้น ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ภาพ : รองฯ...

  โครงการเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 (เปิดโลกมหกรรมวิชาการหลักสูตรท้องถิ่น)

  วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการเปิดโลกมหกรรมวิชาการ และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 (เปิดโลกมหกรรมวิชาการหลักสูตรท้องถิ่น) โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมนำเสนอหลักสูตรท้องถิ่น “ท่องเที่ยวรอบกรุง” และได้ทำการแสดงชุดระบำนางกอย ในการนี้ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ Ayutthaya Hall ศูนย์การค้า Central Ayutthaya ภาพ :...

  การสอบสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) ด้วยระบบออนไลน์ PISA STYLE

  วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการสอบสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) ด้วยระบบออนไลน์ PISA STYLE โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะครูควบคุมและให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 221 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2565 “เปิดโลกสารานุกรมนำชีวิต จุดประกายความคิด คลังแห่งภูมิปัญญา มรดกแห่งวัฒนธรรม”

  วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2565 “เปิดโลกสารานุกรมนำชีวิต จุดประกายความคิด คลังแห่งภูมิปัญญา มรดกแห่งวัฒนธรรม” ในระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 โดยได้มีกิจกรรมคลังแห่งภูมิปัญญา มรดกแห่งวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญ กิจกรรมวาดรูปห้องสมุดในฝันในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม และกิจกรรมประกวดวาดภาพ จัดโดยงานห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวลัยพร วิไลศรี /...

  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเที่ยวกับการจัดสรรคณะกรรมการ และระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จในการจัดกิจกรรม ภาพ-ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  ประชุมสหวิทยาเขต 4 เรือหลวงภาชีนุสรณ์ (สีน้ำเงิน)

  วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดการประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา “สพม.อย.เกมส์ 2565” นำโดยท่านผู้อำนวยการเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ประธานสหวิทยาเขต 4 ท่านผู้อำนวยการประจวบ เงินเหรียญ และผู้บริหารทั้ง 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยาั” และโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ประชุม ณ ห้องประชุมวิโรจนานุสรณ์ ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค...

  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นสถานที่ในการจัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีประธานศูนย์ เลขาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนากิจกรรม ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร และครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  Recent Posts