หน้าแรก กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

  ก.ต.ป.น. นิเทศ ติดตามฯ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

  วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายสายัน ปองไป รอง ผอ.สพม. พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ :...

  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมให้โอวาทนักเรียนในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ Drive  

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Line Chatbot กับการจัดการชั้นเรียนยุค AI“

  วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Line Chatbot กับการจัดการชั้นเรียนยุค AI“ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วิทยากรโดย นางสาวปิยาภรณ์ พุทธิพัฒน์ ครูโรงเรียนบางซ้ายวิทยา และนางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จัดโดยงานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive ...

  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี อันดับที่ 1-10 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 พร้อมทั้งมอบรางวัลเพชร ไทย-สังคม และนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / AYS Production ข่าว : ครูสุภัสสร...

  เข้ารับการประเมินการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (รอบการนำเสนอระดับประเทศ)

  วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.ถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และเยาวชนแกนนำ เข้ารับการประเมินการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (รอบการนำเสนอระดับประเทศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาโครงงานคุณธรรม เรื่อง รด. รุ่นใหม่ ทำความดี เพื่อความดี ของกลุ่มเยาวชน รด. New Gen โดยคณะกรรมการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว :...

  พิจารณานักเรียนเพื่อเสนอชื่อให้เป็นเยาวชนดีเด่น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการพิจารณานักเรียนเพื่อเสนอชื่อให้เป็นเยาวชนดีเด่น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นางสาวมรกต วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะตัวแทนครู และงานแนะแนว ได้มีการสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเสนอชื่อเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน เข้ารับคัดเลือก และผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเยาวชนดีเด่นคือนายวุฒิพงษ์ กันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ณ ห้องเยือนโสน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูสุธิดา ทองชุม ข่าว...

  สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และให้กำลังใจแก่นักเรียนในการสอบ การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในการนี้ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายสายัน ปองไป รองผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน โดยนายถาววร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา วิทยากรโดย นายภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ หัวหน้างานประกันคุณภาพ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , งานประกัน  

  ประกาศห้องสอบ และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

  ประกาศห้องสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ห้องสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ) https://drive.google.com/.../1v1CtAoOrcenFXJ8a9yA.../view... ห้องสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขตพื้นที่บริการ) https://drive.google.com/.../1HVwg9F_nEqtaNxTA.../view... ห้องสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) https://drive.google.com/.../1zcnYism05pFoGE_Tn.../view... ห้องสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 4 (โควตา) (สอบคัดห้อง) https://drive.google.com/.../1TdFjcBvBLAFmuaHwJ8E.../view... ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ให้นักเรียนศึกษาสิ่งที่ควรทราบก่อนสอบ และสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบให้ละเอียด แล้วพบกันในวันสอบนะคะ

  Recent Posts