หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

  ชั้นมัธยมตอนปลายถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดประสาท

  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมาย ให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และนางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่ออนุรักษ์และ สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย ที่ดีงาม และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ณ วัดประสาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ /...

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

  ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ติดตามประกาศห้องสอบในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ในเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ www.ays.ac.th

  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช

  วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปได้มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต " วันปิยมหาราช " ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปวงข้าพระพุทรเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ภาพ : ครูจารุกิต ใจบุญ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  รายงานการประเมินโครงการการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  รายงานการประเมินโครงการการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ ผู้บังคัญบัญชาลูกเสือ และลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ภายใต้ คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” ภาพ : ครูอัครวัชร ลือสมุคร / ครูสุทธิชัย สังข์ทอง ข่าว : ครูอัครวัชร...

  ติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

  วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 ตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เข้ารับการนิเทศติดตามกระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามโครงการการพัฒนานวัตกรรมระยะกลางน้ำ จากดร.ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค และดร.จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร ครูที่เข้ารับการนิเทศ มีดังนี้ 1. นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่น ครูงานแนะแนว 2. นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3. นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพ : ครูกนกพร ประพฤติธรรม / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกพร ประพฤติธรรม...

  มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565

  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 12.30 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อตกลง นโยบายของ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำหรับแนวปฏิบัติและการร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการปกครองดูแลนักเรียน ให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  แสดงความยินดีกับ “นายรัชพล ตรีคงคา” บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดดาวคะนอง

  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดี และเดินทางไปส่งนายรัชพล ตรีคงคา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดดาวคะนอง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  บริจาคโลหิต ประจำปี 2565

  วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 10 ได้ร่วมถ่ายภาพและให้กำลังใจ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ตัวแทนผู้บริหาร โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในการบริจาคโลหิต ประจำปี 2565 จัดโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : รองฯ...

  Recent Posts