แจ้งการใส่เสื้อสีของนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ทุกคน ใส่เสื้อสี ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้ใส่ชุดตามปกติ

Recent Posts