หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

  “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น”

  วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการการขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง นำโดยสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูงานกิจการนักเรียน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

  วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ  ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  อบรมเชิงปฏิบัติการ GSP สร้างสรรค์

  วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ GSP สร้างสรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการขึ้นเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 221 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูณัฐพงษ์ ดนตรี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th   ...

  ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4 – 4/8 และ 5/1 – 5/8 เข้าอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่...

  ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4 - 4/8 และ 5/1 - 5/8 เข้าอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  แจ้งการใส่เสื้อสีของนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6

  ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ทุกคน ใส่เสื้อสี ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้ใส่ชุดตามปกติ

  Recent Posts