หน้าแรก ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

  ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และรับรางวัลองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่น

  วันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย และร่วมรับรางวัล ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ทั้งหมด 4 รางวัลได้แก่ สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น องค์กรเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น บุคลากรดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) จ.ชลบุรี   ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ชุดที่ 26

  วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ประธานสาขา ส.บ.ม.ท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเลขานุการประธานจังหวัดและกรรมการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ชุดที่ 26 ณ โรงแรมราชศุภมิตรกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภาพ : ผอ.ถาวร ทิพย์โสต ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

  วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมอาคาร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting ภาพ :...

  ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ บ้านใหญ่ พันธ์เจริญวรกุล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ /ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th    

  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมรับฟังการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1) โดยคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1) นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการ สพป.สิงห์บุรี เป็นประธาน ฯ 2) ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการ...

  “สุขสันต์วันสงกรานต์…สืบสานประเพณีไทย พ.ศ.๒๕๖๗”

  วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหารและอดีตผู้บริหารของ สพม.พระนครศรีอยุธยา เนื่องในกิจกรรม “สุขสันต์วันสงกรานต์...สืบสานประเพณีไทย พ.ศ.๒๕๖๗” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคล โดย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ ด้านหน้าอาคาร สพม.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว :...

  รับรางวัล ผลงานต่างๆ ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับรางวัล ผลงานต่างๆ ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาพระนครศรีอยุธยา ครั้ง ที่ 1/2567 ณ หอประชุมโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เกียรติบัตรโรงเรียน รางวัลชนะเลิศ การประกวด “เพลงปลุกใจ” ประจำโรงเรียนน้อมนำราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ 2. เกียรติบัตรนักเรียนรางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มจังหวัดที่ 6 ได้แก่ นางสาวศรุตา พวงทวาย 3. เกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมประกวดเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษหัวข้อ...

  สัมมนาทางวิชาการ ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดีมีความสุข

  วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข Educational Administration for Widom and Wellness และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (ครั้งที่ 53) จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ ข่าว : รองฯวาสนา ภาคาแพทย์ /...

  แสดงความยินดี กับนาวสาวกนกรัตน์ ฤทธิไชยกูล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน

  วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.09 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ร่วมแสดงความยินดี กับนาวสาวกนกรัตน์ ฤทธิไชยกูล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ / ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  โครงการสนับสนุนและส่งเสริม โรงเรียนในเครือข่ายห้องเรียนขงจื่อ และทำ MOU

  ระหว่างวันที่ 17-22 มกราคม 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนในเครือข่ายห้องเรียนขงจื่อ และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติเฮยหลงเจียง เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภาพ : ผอ.ถาวร ทิพย์โสต ข่าว : ผอ.ถาวร ทิพย์โสต / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts