หน้าแรก ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง “หว่านข้าว ชาวสาคลี”

  วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางวาสนา ภาคาแพทย์ และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง “หว่านข้าว ชาวสาคลี” ณ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาคลีวิทยา ภาพ : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ ศรศิลป์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราสาททอง

  วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์รองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ ศรศิลป์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราสาททอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  ผู้อำนวยการกล่าวให้กำลังใจนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71

  วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจครูและนักเรียน ในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์    

  แสดงความยินดีในโอกาสย้ายและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน

  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอัจฉราพร นาคดิลก และ ดร.เพ็ญลภา การีกลิ่น เนื่องในโอกาสย้ายและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูนิรชา เมษประสาท ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2566

  วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยนางสาวสุธิดา ทองชุม งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วม "พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2566" พร้อมรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ณ พระอุโบสถ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูสุธิดา...

  “Next Generation 2023” (Eco Tech) ผู้บริหารสถานศึกษา

  วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปฎิบัติหน้าที่ ประธานสาขา ส.บ.ม.ท.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการ “Next Generation 2023” (Eco Tech) ผู้บริหารสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ภาพ : ผอ.ถาวร ทิพย์โสต ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวธิชาภา นาคเสพ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

  วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวธิชาภา นาคเสพ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ร่วมแสดงความยินดีกับ นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

  วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ลาดงาประชาบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โรงเรียนปากกรานพิทยา

  วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุนทรีพร อำพลพร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากกรานพิทยา และ นางสาวชลิตา พลทรัพย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากกรานพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2566

  วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2566 พร้อมรับมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา จากนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสารภี 5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์...

  Recent Posts