หน้าแรก กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  การประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

  วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เพื่อคัดเลือก การประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ความภาคภูมิใจ ตลอดจนเห็นความสำคัญของ สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  สนามสอบ ก.พ. 2566

  วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นสนามสอบ ก.พ. ประจำปี 2566 วัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาพ : ครูสุภัสสร ศิริชันธ์ ข่าว : ครูนิจ สังข์กาศ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการ ได้รับประกาศนียบัตร และเข็มจากสภากาชาดไทย

  วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นจำนวน 7 ครั้ง จึงโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทยและนายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบประกาศนียบัตร และเข็มจากสภากาชาดไทย ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอยุธยา ในการนี้มีนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์และบุคลากร ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ร่วมให้กำลังใจและบริจาคโลหิต ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอยุธยา ภาพ :...

  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (ประจำปีการศึกษา 2566)

  วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (ประจำปีการศึกษา 2566) ตามโครงการโรงเรียนสีขาว เพื่อมุ่งเน้นไม่ให้เยาวชน ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด วิทยากรโดย นางสาวกนกรัชต์ สุดลาภา พยาบาลวิชาชีพ (อิสระ) จัดโดยกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูธนเทพ เนื่องศรี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์...

  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2566

  วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 8.15 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดโดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยผู้อำนวยการนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูธนเทพ เนื่องศรี /...

  พิธีทำบุญ​ตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ครบ 8 รอบ สมเด็จ​พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช​ สกลมหาสังฆ​ปริณายก

  วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์​ มอบหมายให้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีทำบุญ​ตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ครบ 8 รอบ สมเด็จ​พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช​ สกลมหาสังฆ​ปริณายก​ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ...

  พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ทอดผ้าป่าสามัคคี

  วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์​ มอบหมายให้นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และตัวแทนครู ร่วมงาน บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายท่านพระครูกิตติชัยคุณ (ช่วง) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามปีที่ 19 แห่งมรณกาล และทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณปฏิสังขรณ์กุฏีสงฆ์ทรงไทย “กุฏีสมัยรัชกาลที่ 5” ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ...

  ประกวดพูดสุนทรพจน์ โครงการ “เยาวชนรักสถาบัน” ระดับจังหวัด

  วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 กอ.รมน. พระนครศรีอยุธยา จัดประกวดพูดสุนทรพจน์ โครงการ “เยาวชนรักสถาบัน” ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน เกิดความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญความภูมิใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง / ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566

  วันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ.2565 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง แม่บ้าน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  สู้มัน มั่นหน้ามั่นใจ ฝันไหนก็ไปถึง จากคลีน แอนด์ เคลียร์

  วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ..2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร นำคณะครู และนักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมสู้มัน มั่นหน้ามั่นใจ ฝันไหนก็ไปถึง จากคลีน แอนด์ เคลียร์ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าให้สะอาด ไม่เกิดสิว การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดผิวหน้าให้เหมาะกับวัย ภาพ : ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ / ครูวรวรรณ...

  Recent Posts