หน้าแรก กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

  วันจันทรที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวอัญชนา ภักดีวงษ์ ตำแหน่งครู เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ โดมอเนกประสงค์ วัดพนัญเชิญวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์/ ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  พิธีตั้งศาลพระภูมิ และศาลตายาย

  ในวันที่ 9 เมษายน 2567 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5) นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิงและศาลตายายประจำโรงเรียน ทดแทนศาลเก่าที่ชำรุดไปตามกาลเวลา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อตนเอง และสถานศึกษา ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  ทำสัญญาผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ประจำปี 2567

  วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 9:00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย นางสาวธิดา บริรักษ์เลิศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะครูงานโรงอาหาร ทำสัญญาผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ประจำปี 2567 จำนวน 23 ร้าน เเละทำข้อตกลงและในการจำหน่ายอาหาร ณ ห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูสุพัชรภรณ์ บุญสวัสดิ์ ข่าว : ครูสุพัชรภรณ์ บุญสวัสดิ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ บริเวณโรงอาหารของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ บริเวณโรงอาหารของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  คัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567

  วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : สุพัชรภรณ์ บุญสวัสดิ์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และให้กำลังใจแก่นักเรียนในการสอบ การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  ประกาศห้องสอบ และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

  ประกาศห้องสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ห้องสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ) https://drive.google.com/.../1v1CtAoOrcenFXJ8a9yA.../view... ห้องสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขตพื้นที่บริการ) https://drive.google.com/.../1HVwg9F_nEqtaNxTA.../view... ห้องสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) https://drive.google.com/.../1zcnYism05pFoGE_Tn.../view... ห้องสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 4 (โควตา) (สอบคัดห้อง) https://drive.google.com/.../1TdFjcBvBLAFmuaHwJ8E.../view... ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ให้นักเรียนศึกษาสิ่งที่ควรทราบก่อนสอบ และสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบให้ละเอียด แล้วพบกันในวันสอบนะคะ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป (รายชื่อเรียงตามเลขที่ใบสมัคร) ห้องสอบจะประกาศภายในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ www.ays.ac.th สอบคัดเลือก ม.1 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 สอบคัดเลือก ม.4 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ม.1 - ในเขต https://www.facebook.com/share/p/KWkjNfe8mr4HXxtg/?mibextid=oFDknk ม.1 - นอกเขต https://www.facebook.com/share/p/zbaBwmUsM39nFrYk/?mibextid=oFDknk ม.4 https://www.facebook.com/share/p/Yvi5ZbwxeuB5dRNc/?mibextid=oFDknk

  ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2567

  ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2567

  ตรวจคัดกรองค้นหาภาวะซีดในเลือด

  วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกให้บริการตรวจคัดกรองค้นหาภาวะซีดในเลือด โดยการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์จำนวน 22 คน โดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะครูของกลุ่มงานอนามัยโรงเรียนได้นำนักเรียนไปตรวจคัดกรอง ที่โรงเรียนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพรรณนิภา แก้วคูนอก ข่าว : ครูพรรณนิภา แก้วคูนอก / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  Recent Posts