หน้าแรก งานทั่วไป

เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยฉีดพ่นภายในและบริเวณรอบๆ โรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / นางสาวกชพร ใจธรรม งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีิอยุธยา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระวิหารหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูชูชีพ ศรีโชติ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์...

พิธีบวงสรวงในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 472 ของสมเด็จพระสุริโยทัย วีรกษัตรี แห่งกรุงศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย ครูลัดดา เต็มตุ่ม ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 472 ของสมเด็จพระสุริโยทัย วีรกษัตรี แห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยไว้ ณ บริเวณพระเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ต.ประตูทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

พิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูพิสุทธิ์บุญสาร (อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดใหญ่ชัยมงคล)

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูพิสุทธิ์บุญสาร (อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดใหญ่ชัยมงคล) ณ ศาลาการเปรียญ (ชั้น 2) วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูน้ำทิพย์ เพชรน้ำดี / ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  งานประชาพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

พิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 7.00 น. นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูชำนาญการ นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่มีคุณูปการต่อชนชาวไทยที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ณ วัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ/ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค งานประชาพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 74 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ)

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 74 ปี ถวายพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) และเจ้าอาวาส วัดเสนาสนาราม ณ พระอุโบสถ วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูชนม์นิภา หิรัญรักษ์ตระกูล / ครูจันทร์ประภา สัมมาคาม / ...

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นางอัมพร กองโชค ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู และบุคลากร เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2563 และพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าฯ ถวายเพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรมที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ณ อนุสรณ์สถานบ้านพรานนก อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูธัญพร ไชยพุฒ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

Recent Posts