หน้าแรก กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

  นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข และนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหันตรา โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูกีรติ แจ้งชะไว ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ มอบหมาย ให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และตัวแทนครู นายเทิดทูน บุญประกอบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ...

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10

  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ มอบหมาย ให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม พ.ศ.2566) ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว :...

  พิธีสมโภชพระอินทร์แปลง ครบ ๔๕๗ ปี

  วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายคณะผู้บริหาร และตัวแทนครูเข้าร่วมพิธีสมโภชพระอินทร์แปลง ครบ 457 ปี เนื่องในโอกาส 160 ปี แห่งการสถาปนา วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  รัฐพิธีวัน “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

  วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 8.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นำตัวแทนครูเข้าร่วมรัฐพิธีวัน “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หอประชุม พระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีสุทธิชัย สังข์คง ข่าว : ครูปิยนันท์ แสงกนึก / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยมีหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการของ หัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานได้พูดคุยพร้อมแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ ทุกหน่วยงาน โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานในการจัดสภากาแฟทุกเดือน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประสานงานการบูรณาการ ร่วมกันตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ในการนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป และนางวาสนา...

  ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ชนิด 4 สายพันธุ์

  วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ชนิด 4 สายพันธุ์ ให้กับนักเรียนหญิง อายุ 12-15 ปี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

  ประชุมกำหนดมาตรการป้องกันเหตุ

  วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และครูฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมกำหนดมาตรการป้องกันเหตุ เพื่อเป็นการป้องกัน เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันของนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ประชุม ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts