หน้าแรก กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  การสมัครออนไลน์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2564

  การสมัครออนไลน์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. ลิงค์รับสมัคร https://sites.google.com/.../%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2...  

  มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ภาพ : ครูสาวิตรี เศรษฐกุลวดี ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภาพ : ครูสาวิตรี เศรษฐกุลวดี ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  พิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมตามโครงการ ณ หอประชุมสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค...

  พิธีเปิดการประชุมโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุมระดมความคิดเห็น ในการวางและจัดทำผังครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางหลักและพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองประกอบด้วย อำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภอบางปะอิน ในการนี้ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรุงศรี 2 ชั้น 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์...

  กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำความดีเพื่อส่วนรวม (ครั้งที่ 3)

  วันที่ 3-4 เมษายน 2564 งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำความดีเพื่อส่วนรวม (ครั้งที่ 3) ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำความดีเพื่อส่วนรวม (ครั้งที่ 2)

  วันที่ 10-11 มีนาคม 2564 งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำความดีเพื่อส่วนรวม (ครั้งที่ 2) ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

  วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุ สานสัมพันธ์สร้างความสามัคคี และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันมหาจักรีบรมราชวงศ์

  วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นายนันทมิตร สุภสิงห์ นำตัวแทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพัชรินทร์ วงษ์ลอย ข่าว : ครูพัชรินทร์ วงษ์ลอย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  สอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

  วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูอิระชา นกขุนทอง ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts