หน้าแรก กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา 2565

  วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายบัญชา ปลื้มอารมย์ รองผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ร่วมประเมิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป ในการนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูกิจการนักเรียนให้การต้อนรับ และรับการประเมินจากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์...

  พิธีบำเพ็ญกุศลถวายอดีตเจ้าอาวาส วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร และรับทุนการศึกษา

  วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายอดีตเจ้าอาวาส วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร และรับทุนการศึกษา ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ชุมชนสัมพันธ์ / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

  ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ติดตามประกาศห้องสอบในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ในเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ www.ays.ac.th

  มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

  วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจ AYS Production

  พิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน หลังใหม่ “อาคาร 80 ปี อยุธยานุสรณ์ “

  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน หลังใหม่ "อาคาร 80 ปี อยุธยานุสรณ์ " โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียน ในครั้งนี้ พร้อมด้วย นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมครูเก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

  การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (สำหรับบุคลากรทางการศึกษา)

  วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (สำหรับบุคลากรทางการศึกษา) เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มีความรู้ ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานศึกษา เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดขึ้น วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบางปะหัน จัดอบรมโดย งานอนามัย กลุ่มบริหารงานทั่วไป อบรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูพรรณนิภา แก้วคูนอก / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  อบรมโครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดีมีอนาคต

  วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาจัดอบรมโครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดีมีอนาคต โดยมี พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโดศลกุล และ นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียน ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก มีการประกวดร้องเพลง และการแสดงโชว์ของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน นักเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์มีสมรรถนะในการหลีกเลี่ยง และจัดการกับพฤติกรรมเสี่ยง ภาพ : ครูจันทร์จิรา มาใจ ข่าว : ครูจันทร์จิรา มาใจ /...

  อบรมโครงการสร้างจิตสำนึก ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

  วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตำรวจสันติบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามา จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัริย์ โดยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นักเรียนที่เข้าอบรมคือ นักเรียนชั้น ม.1/2 , ม.1/3 และ ม.1/6 อบรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูญาดา ศิริ ข่าว : ครูบุปผา ศรีสกุล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  BNK48 Believer School Tour

  วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้ามาจัดงาน BNK48 Believer School Tour ในแคมเปญ ที่มีชื่อว่า BNK 12th Single “Believers” School Tour เพื่อสร้างความสนุกสนาน และความบันเทิงให้แก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : เพจ BNK48 / ครูพิธิพัฒน์...

  Recent Posts