หน้าแรก กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  เจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่ละมูล มีสมภพ มารดานายวิมล มีสมภพ (ช่างไม้ 4)

  วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และครูเก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่ละมูล มีสมภพ มารดานายวิมล มีสมภพ (ช่างไม้ 4) ณ วัดพนมยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูบุญธนา จำพรต , ครูสายัณห์ ขันธ์นิยม ข่าว : รองฯ...

  สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปีกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19

  วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นสนามสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปีกระหว่าง ประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 โดยมีนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ และ ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รอง ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา รองประธานกรรมการ ซึ่งนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ จัดสอบโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. พระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์...

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565

  วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 งานชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูปิยนันท์ แสงกนึก ข่าว : ครูปิยนันท์ แสงกนึก / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th  

  มอบกระเช้าผลไม้แก่โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ

  วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และนางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นตัวแทนผู้บริหารและคณะครู มอบกระเช้าผลไม้ แก่โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ เพื่อแสดงความขอบคุณที่โรงพยาบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจหา เชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR แก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 76 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ)

  วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำตัวแทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 76 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะภาค 17 , 18 ฝ่ายธรรมยุติ และเจ้าอาวาส วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ณ พระอุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ ครูรัชพล...

  มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการ โรงเรียน ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่ นางสาวชญานิศ สุธรรมมา นายสุภาพ พึ่งญาติ และนางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าร่วมการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ระดับดีเด่นรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 พร้อมร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานในพิธีเปิดและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ ของชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ฮอลล์ 4...

  บริจาคเลือด ประจำปี 2564

  วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร งบประมาณ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมบริจาคเลือด ประจำปี 2564 โดยเหล่ากาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  สอบท้องถิ่น 2564

  วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นศูนย์สอบภาคกลาง เขต 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์    

  อบรมเรื่องการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit)

  วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการอบรมเรื่องการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) วิธีการสวมใส่ ถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่นักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากร โรงพยาบาลบางปะหัน ณ โรงพยาบาลบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ ข่าว : ครูนิจ สังข์กาศ /...

  Recent Posts