หน้าแรก กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  จัดทำและนำเสนอแผนการพัฒนางาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค

  วันศุกร์ที่ 10 มิถุยายน พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมจัดทำและนำเสนอ แผนการพัฒนางาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค โดยมี อาจารย์วิลาสินี พลพวก และอาจารย์อ้อทิพย์ พูนนาก ข้าราชการบำนาญเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เป็นวิทยากร ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์...

  ศึกษาดูงาน การพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 4 โดยมี นายพรศักดิ์ ทวีรส ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา...

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้มแข็ง การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาปี 2565

  วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2565 ในการนี้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ แอนด์ สปา...

  สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้นางสาวเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มาเยี่ยมสนามสอบ โดยมี นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นผู้อำนวยการสนามสอบ ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  การประกวดตั้งชื่อห้องประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ชนะการประกวดตั้งชื่อห้องประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ดังนี้ 1. ห้องโสตทัศนศึกษา “จันทรเกษม” ผู้ชนะการประกวด คือ นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ และนายรัชพล ตรีคงคา 2. ห้องแนะแนว “เยือนโสน” ผู้ชนะการประกวด คือ นายขันติ จาบกลาง 3. ห้องประชุมเล็ก “วิโรจนานุสรณ์” ผู้ชนะการประกวด คือ นายรัชพล ตรีคงคา ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ...

  การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

  วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประพันธ์ ตรีบุปผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE...

  เสนอผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 ในการนี้ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมรับ การคัดเลือก ระดับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โดยมี นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและครู ร่วมให้กำลังใจนายเทิดทูน บุญประกอบ หัวหน้างาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนางมีนมัสยา พันธ์บัวหลวง ผู้นำเสนอ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ :...

  วันต่อต้านยาเสพติดโลก

  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 8.15 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดโดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยผู้อำนวยการนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องวันต่อต้านยาเสพติดโลกและตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ จัดกิจกรรม ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์   ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูธนาเทพ เนื่องศรี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินการโครงการระหว่าง TO BE NUMBER ONE กับโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

  วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินการโครงการระหว่าง TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กับโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  บริจาคเลือด ประจำปี 2565

  วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมบริจาคเลือด ประจำปี 2565 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ภาพ / ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts