หน้าแรก งานทั่วไป

มูลนิธิรักษ์ไทยนำสบู่ 720 ก้อน จากคอลเกต สนับสนุน โครงการ #SafeHands Challenge มามอบให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2563 มูลนิธิรักษ์ไทยนำสบู่ 720 ก้อน จากคอลเกต สนับสนุน โครงการ #SafeHands Challenge มามอบให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้ใช้เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 โดยมี สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และตัวแทนครูเป็นผู้รับมอบ ภาพ : เพจ To Be Number ONE Fan Club  ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

การตรวจเยี่ยม ออกนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแล ตามมาตรการการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นำโดย นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 และนางปัฐน์ธินันต์ ผางจันทร์ดา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม ออกนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแล ตามมาตรการการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน โดยมี สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และตัวแทนครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูวรวรรณ...

พิธีมอบเจลแอลกอฮอร์และเครื่องมือวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกน

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบเจลแอลกอฮอร์และเครื่องมือวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกน ให้แก่ โรงเรียนสถานศึกษา รพสต.และคณะกรรมการอิสลามฯ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบเจลแอลกอฮอร์และเครื่องมือวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกนของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุม สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์  ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์...

นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงตรวจความพร้อมของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในการรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงตรวจความพร้อมของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในการรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา...

เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยฉีดพ่นภายในและบริเวณรอบๆ โรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / นางสาวกชพร ใจธรรม งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีิอยุธยา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระวิหารหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูชูชีพ ศรีโชติ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์...

พิธีบวงสรวงในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 472 ของสมเด็จพระสุริโยทัย วีรกษัตรี แห่งกรุงศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย ครูลัดดา เต็มตุ่ม ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 472 ของสมเด็จพระสุริโยทัย วีรกษัตรี แห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยไว้ ณ บริเวณพระเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ต.ประตูทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

พิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูพิสุทธิ์บุญสาร (อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดใหญ่ชัยมงคล)

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูพิสุทธิ์บุญสาร (อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดใหญ่ชัยมงคล) ณ ศาลาการเปรียญ (ชั้น 2) วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูน้ำทิพย์ เพชรน้ำดี / ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  งานประชาพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

Recent Posts