หน้าแรก กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  ทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ณ วัดอโยธยา (วัดเดิม)

  วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 เพื่อสมทบทุน สร้างกุฎิสงฆ์ ทอดถวาย ณ วัดอโยธยา (วัดเดิม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป ได้มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ บริเวณโดมข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงข้าพระพุทธเข้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูวสุ ธะนะจันทร ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  กิจกรรม “สร้างวินัยเชิงบวก”

  วันที่ 24-25 กันยายน 2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม “สร้างวินัยเชิงบวก” โดย นายสุภาพ พึ่งญาติ หัวหน้างานกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 165 คน โดยมีทีมวิทยากรจาก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 เป็นผู้ฝึกอบรมให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ...

  พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

  วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูกิตติพล ใจผ่อง ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / งานชุมชนสัมพันธ์ ...

  การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในการนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นายธนเทพ เนื่องศรี และสิบโทอิศราชัย คุณประทุม ครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ชมรมช่างภาพโรงเรียนบางปะหัน ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์...

  พิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์ ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 7.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสายทอง ทองจัด นำตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ ข่าว : นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์่ / งานชุมชนสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมเพื่อแจ้งยืนยันสนับสนุนชุดตรวจ ATK แก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ

  วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.กองสวัสดิการ เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลทั้ง 8 โรงเรียน สถาบันและสถานศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งยืนยันสนับสนุนชุดตรวจ ATK แก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ ต่อไป ในการนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ภาพ...

  Recent Posts