หน้าแรก กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 75 ปี พระเทพโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายธรรมยุติ และเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

  วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำคณะตัวแทนครู สภานักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 75 ปี พระเทพโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายธรรมยุติ และเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

  พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

  วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยฉีดพ่นภายในและบริเวณรอบๆ โรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันวิกฤตการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

  วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไท พ.ศ.2564 ในการนี้สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำตัวแทนครูเข้าร่วมพิธี ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

  วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงาน คุณชัชชัย กิตติชัย (ชัช ตลาดไท) นำรถเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วทุกบริเวณโดยรอบในโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รวมถึงทางเข้าโรงเรียนรอบวังจันทรเกษม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาพ : นางสาวกชพร ใจธรรม ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  กิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตย”

  วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตย” ภาคกลาง จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรกับการส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 130 คน ควบคุมโดยงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์...

  พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นายสุภาพ พึ่งญาติ นำตัวแทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันชาติและพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด พิธีถวายราชสดุดี พิธีถวายบังคม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ...

  วันชาติและพ่อแห่งชาติ 2563 ณ ลานศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร นำตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมพิธี ณ ลานศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูสาวิตรี เศรษฐกุลวดี ข่าว : รองฯภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์...

  พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา การจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563

  วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำตัวแทนครูเข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา การจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2563 โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูพัชรินทร์...

  “การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ”

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 คณะครู ประกอบด้วยครูมนัสภรณ์ แก้วตา ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ และครูฉัตรชัย สัตบุษ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะครูให้หัวข้อ "การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการเรียนการสอน" ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายอภิรักษ์ กงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสาธิต แสงปิยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ภาพ/ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ และครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts