หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแดง-ขาวเกมส์ (3)

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดกีฬา-กรีฑา และกีฬาไทยแดง-ขาว เกมส์ “ต้านภัยสิ่งเสพติด ยึดความพอเพียง ร้อยเรียงอนุรักษ์ไทย รัชกาลที่ 9 สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์" ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-7กรกฏาคม 2560 ...

  ครูกรวิชญ์ ทับทอง” วิทยากรอบรมโครงงานคุณธรรม

  วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นายกรวิชญ์ ทับทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานคุณธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และสถานศึกษาสีขาว ณ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา อ.ไชโย จ.อ่างทอง ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ประเมิน “นางสาวสุวพิชญ์ ติปยานนท์” เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมิน นางสาวสุวพิชญ์ ติปยานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ /...

  THAMMASAT OPEN HOUSE 2022

  วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน THAMMASAT OPEN HOUSE 2022 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามคณะ สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.4-6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ เป็นผู้ดูแล ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / นร.ม.4-6...

  “รางวัลครูผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและ บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ”

  วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เข้ารับ “รางวัลครูผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและ บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ สสวท. โดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครูที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ 1. นางสาวจันทร์จิรา มาใจ รางวัลระดับดีเด่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2. นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ รางวัลระดับดีเด่น 3. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา...

  นายปิยนันท์ แสงกนึก ได้รับเชิญจาก สพม.3 นนทบุรี ให้เป็นกรรมการตัดสิน ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 นายปิยนันท์ แสงกนึก ได้รับเชิญจาก สพม.3 นนทบุรี ให้เป็นกรรมการตัดสิน ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี ภาพ : ครูปิยนันท์ แสงกนึก ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค

  อบรมเชิงปฏิบัติการ GSP สร้างสรรค์

  วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 นางพิมพ์ลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ GSP สร้างสรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 223  

  AYS English Camp 2019

  วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม AYS English Camp 2019 ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูทารินทร์ นาคสร้อย ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  แสดงความยินดีให้แก่นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ และมอบกระเช้าเยี่ยมไข้แก่นางสาวกชพร ใจธรรม

  นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหารได้มอบดอกไม้ แสดงความยินดีให้แก่ นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในการเดินทาง ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Department of English, Nation Taipei University of Technology ณ ประเทศไต้หวัน และมอบกระเช้าเยี่ยมไข้แก่นางสาวกชพร ใจธรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูรัชพล ตรีคงคา ข่าว : ครูอัญชนา...

  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อยู้ ศรันยูญาติวงศ์ บิดาของคุณครูราตรี ยินยอม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อยู้ ศรันยูญาติวงศ์ บิดาของคุณครูราตรี ยินยอม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  Recent Posts