หน้าแรก ผลงานผู้บริหาร

ผลงานผู้บริหาร

  วิทยากรงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

  นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และนายอัครวัชร ลือสมุทร ผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรงานชุมนุม ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

  วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน และนายอัครวัชร ลือสมุทร ผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการ ได้รับประกาศนียบัตร และเข็มจากสภากาชาดไทย

  วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นจำนวน 7 ครั้ง จึงโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทยและนายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบประกาศนียบัตร และเข็มจากสภากาชาดไทย ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอยุธยา ในการนี้มีนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์และบุคลากร ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ร่วมให้กำลังใจและบริจาคโลหิต ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอยุธยา ภาพ :...

  “นางสุกัญญา เจริญสุข” รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รับโล่รองผู้อำนวยการดีเด่น ประจำปี 2565

  วันที่ 20-22 มิถุนายน 2566 นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมประชุม และรับโล่รองผู้อำนวยการดีเด่น โดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบโล่รางวัล ในการประชุมสัมมนาวิชาการและ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.ม.ท.) ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข...

  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565

  วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 8.15 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือก รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565 ดังนี้ 1. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 2. นางนิจ สังข์กาศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3. นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. นายกรวิชญ์...

  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565

  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2565

  สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564

  วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติคุณบัตรเชิดชูเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพัทยา ชลบุรี ภาพ : ครูบอล โพธิ์เอี้ยง ข่าว : ครูบอล โพธิ์เอี้ยง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2564 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

  วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2564 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จัดโดยสมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในการนี้นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล ณ Miracle Grand Convention Hotel โดยมี นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยนางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดี ภาพ :...

  Recent Posts