หน้าแรก ชมรมภาพยนตร์สั้น

ชมรมภาพยนตร์สั้น

  ชนะเลิศการประกวดโฆษณารณรงค์ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง”

  วันที่ 7 กันยายน 2566 ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เข้ารับรางวัลการประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของถุงยางอนามัยในวิถีชีวิตปกติ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ (AYS Production) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทมัธยมศึกษา ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้ 1. นายก้องภพ ผาสุขรูป ม.4/5 2. นางสาวจิรภัทร กำเหนิดทรัพย์ ม.4/9 3....

  AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รางวัลชนะเลิศ การประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง”

  ✨ประกาศผลการตัดสินการประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง”✨ รางวัลชนะเลิศ คือ ทีมที่ 69 AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok หัวข้อ “รักความเป็นไทย” ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “รักความเป็นไทย” ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1- ทีม AYS Production | โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พันโท ณภพดล สือสิน และคณะ มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมวิวิธทัศนาสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยเเห่งชาติ และชมรม AYS Production

  วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 พันโท ณภพดล สือสิน ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 27 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และคณะ ได้มามอบทุนสนับสนุนกิจกรรมวิวิธทัศนาสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยเเห่งชาติ 2566 จำนวน 3,000 บาท และชมรม AYS Production จำนวน 1,000 บาท โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว :...

  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเพลงแรป ในหัวข้อ “มนต์รักษ์ภาษาไทย” จากผลงาน “รักข้ามสมัย”

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลโดยชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเพลงแรป ในหัวข้อ “มนต์รักษ์ภาษาไทย” จากผลงาน “รักข้ามสมัย” ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลคือ 1. เด็กชายณัฐภัทร ศุภภาดล ชั้น ม.3/11 2.นายศิวกร...

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok หัวข้อ “อยู่อย่างพอเพียง” ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "อยู่อย่างพอเพียง" ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1- ทีม AYS Production | โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าวจาก เพจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok หัวข้อ “ใฝ่เรียนรู้” ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “ใฝ่เรียนรู้" ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 ชนะเลิศอันดับที่ 1- ทีม AYS Production | โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าวจาก เพจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok หัวข้อ “มีวินัย” ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “มีวินัย” ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ชนะเลิศอันดับที่ 1- ทีม AYS Production | โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าวจาก เพจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ชนะเลิศอันดับที่ 1- ทีม AYS Production | โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  เสวนาในหัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่ ขับขี่ปลอดภัย” และนำเสนอผลงานการประกวดคลิปวิดีโอสั้นรางวัลระดับประเทศ จากโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย

  วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นายนันทมิตร สุภสิงห์ และนายอิระชา นกขุนทอง ครูที่ปรึกษา การประกวดคลิปวิดีโอสั้น ได้นำนักเรียนชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ "วัยรุ่นยุคใหม่ ขับขี่ปลอดภัย" และนำเสนอผลงานการประกวดคลิปวิดีโอสั้นรางวัลระดับประเทศ จากโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ ข่าว : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์        

  Recent Posts