หน้าแรก ชมรมภาพยนตร์สั้น

ชมรมภาพยนตร์สั้น

  เสวนาในหัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่ ขับขี่ปลอดภัย” และนำเสนอผลงานการประกวดคลิปวิดีโอสั้นรางวัลระดับประเทศ จากโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย

  วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นายนันทมิตร สุภสิงห์ และนายอิระชา นกขุนทอง ครูที่ปรึกษา การประกวดคลิปวิดีโอสั้น ได้นำนักเรียนชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ "วัยรุ่นยุคใหม่ ขับขี่ปลอดภัย" และนำเสนอผลงานการประกวดคลิปวิดีโอสั้นรางวัลระดับประเทศ จากโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ ข่าว : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์        

  อบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31105 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยมีนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและให้กำลังใจกับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ ข่าว : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  คลิปสั้น “วันวาน” รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง ในโครงการ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต

  ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนในชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ด้วยนะคะ คว้าแชมป์ ต้นปี หนังสั้นประเดิมผลงานแรกปีใหม่ คลิปสั้น “วันวาน” รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง ในโครงการ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต

  รางวัลจากการประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบรางวัลจากการประกวดโครงการ อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 โดยสำนักงานคณะกรรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนางสาวอิสรี เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการรับมอบรางวัล ทีม AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศระดับภาค และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดประเภทคลิปวิดีโอสั้น จากเรื่อง "หมูปิ้ง" ได้รับโล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 65,000 บาท และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด...

  รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทเพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  ขอแสดงความยินดีกับชมรมภาพยนตร์สั้น AYS Production & AYS Record กับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทเพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท คลิปสั้น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  ขอแสดงความยินดีกับชมรมภาพยนตร์สั้น AYS Production กับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท คลิปสั้น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  รางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนพลังบวกร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนพลังบวกร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนสนับสนุนงานวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อ Infographic นางสาวฐิติยา ชาญไชย 2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อ คลิบวีดีโอสั้น นายเอกพจน์ เนคมานุรักษ์ และทีม 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทสื่อ คลิบวีดีโอสั้น นางสาวธนพร พระสุรัตน์ และทีม 4. รางวัลชมเชย ประเภทสื่อ คลิบวีดีโอสั้น นายธนสรณ์ เสถียรนิตย์ และทีม 5. รางวัลชมเชย ประเภทสื่อ คลิบวีดีโอสั้น นางสาวอภิยา...

  รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ”

  วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับเกียรติบัตร และโล่รางวัล ชนะเลิศระดับจังหวัด ชนะเลิศระดับภาค และชมเชยระดับประเทศ จากสำนักงาน คปภ. ในการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักเรียนที่รับรางวัลดังนี้ 1. นายนันทเกียรติ บุตรแก้ว ม.6/4 2. นางสาวณัฎฐ์นรี บุญเสงี่ยม ม.6/3 3. นางสาวณัฐฐิรา รื่นบุญ ม.6/3 4. นางสาวนาตาชา มหาเทียน ม.6/5 ครูที่ปรึกษา...

  รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต”

  วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านทางโปรแกรม Zoom โดยนางสาวธนพร พระสุรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ คลิปวิดีโอเรื่อง “The Flicker” ครูผู้ควบคุม นายนันทมิตร สุภสิงห์ ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ ข่าว : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสาร และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน

  วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนิสิต จำนวน 20 ท่านจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (COSCI SWU) ได้เข้ามาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสาร และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ในกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการแสดง การถ่ายภาพ การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำเบื้องต้น รวมไปถึงการได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ลงมือทำสคริปท์ ถ่ายทำ ตัดต่อด้วยตนเองและนำเสนอ โดยได้รับคำแนะนำ ชื่นชมจากอาจารย์และพี่ๆ นิสิต ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม ภาพ : นายอัษฎาวุธ 6/1...

  Recent Posts