หน้าแรก ชมรมภาพยนตร์สั้น

ชมรมภาพยนตร์สั้น

  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิปภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม “Happy Meals”

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิปภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม “Happy Meals” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  “Apollo 11”

  “Apollo 11” ภาพยนตร์สั้นรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 “ความดี ทำได้ทันที ไม่ต้องรอให้ใครเห็น” https://www.facebook.com/61555736822687/videos/353076934367415 Cr.AYS Production V.2 – ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 

  ศธ.360TV ถ่ายทำสกู๊ป “ชมรมภาพยนตร์สั้น”

  วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 "ศธ.360TV" และ "คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย" โปรดิวเซอร์ผู้ผลิตรายการ ร่วมลงพื้นที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ถ่ายทำสกู๊ป "ชมรมภาพยนตร์สั้น" ของโรงเรียนในการนี้ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ "นายนันทมิตร สุภสิงห์" ครูที่ปรึกษาชมรมให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการพัฒนาชมรม ซึ่งภาพยนตร์ถือเป็น 1 ใน 11 ด้าน "Soft Power" ของรัฐบาล และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ของ ศธ. ถ่ายทำ ณ สตูดิโอชมรมฯ...

  ชนะเลิศการประกวดโฆษณารณรงค์ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง”

  วันที่ 7 กันยายน 2566 ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เข้ารับรางวัลการประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของถุงยางอนามัยในวิถีชีวิตปกติ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ (AYS Production) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทมัธยมศึกษา ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้ 1. นายก้องภพ ผาสุขรูป ม.4/5 2. นางสาวจิรภัทร กำเหนิดทรัพย์ ม.4/9 3....

  AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รางวัลชนะเลิศ การประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง”

  ✨ประกาศผลการตัดสินการประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง”✨ รางวัลชนะเลิศ คือ ทีมที่ 69 AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok หัวข้อ “รักความเป็นไทย” ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “รักความเป็นไทย” ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1- ทีม AYS Production | โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พันโท ณภพดล สือสิน และคณะ มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมวิวิธทัศนาสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยเเห่งชาติ และชมรม AYS Production

  วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 พันโท ณภพดล สือสิน ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 27 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และคณะ ได้มามอบทุนสนับสนุนกิจกรรมวิวิธทัศนาสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยเเห่งชาติ 2566 จำนวน 3,000 บาท และชมรม AYS Production จำนวน 1,000 บาท โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว :...

  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเพลงแรป ในหัวข้อ “มนต์รักษ์ภาษาไทย” จากผลงาน “รักข้ามสมัย”

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลโดยชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเพลงแรป ในหัวข้อ “มนต์รักษ์ภาษาไทย” จากผลงาน “รักข้ามสมัย” ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลคือ 1. เด็กชายณัฐภัทร ศุภภาดล ชั้น ม.3/11 2.นายศิวกร...

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok หัวข้อ “อยู่อย่างพอเพียง” ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "อยู่อย่างพอเพียง" ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1- ทีม AYS Production | โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าวจาก เพจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  Recent Posts