หน้าแรก ชมรมภาพยนตร์สั้น

ชมรมภาพยนตร์สั้น

  รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ”

  วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับเกียรติบัตร และโล่รางวัล ชนะเลิศระดับจังหวัด ชนะเลิศระดับภาค และชมเชยระดับประเทศ จากสำนักงาน คปภ. ในการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักเรียนที่รับรางวัลดังนี้ 1. นายนันทเกียรติ บุตรแก้ว ม.6/4 2. นางสาวณัฎฐ์นรี บุญเสงี่ยม ม.6/3 3. นางสาวณัฐฐิรา รื่นบุญ ม.6/3 4. นางสาวนาตาชา มหาเทียน ม.6/5 ครูที่ปรึกษา...

  รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต”

  วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านทางโปรแกรม Zoom โดยนางสาวธนพร พระสุรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ คลิปวิดีโอเรื่อง “The Flicker” ครูผู้ควบคุม นายนันทมิตร สุภสิงห์ ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ ข่าว : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสาร และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน

  วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนิสิต จำนวน 20 ท่านจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (COSCI SWU) ได้เข้ามาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสาร และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ในกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการแสดง การถ่ายภาพ การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำเบื้องต้น รวมไปถึงการได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ลงมือทำสคริปท์ ถ่ายทำ ตัดต่อด้วยตนเองและนำเสนอ โดยได้รับคำแนะนำ ชื่นชมจากอาจารย์และพี่ๆ นิสิต ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม ภาพ : นายอัษฎาวุธ 6/1...

  AYS Production รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด สื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษาประเภทภาพยนตร์สั้น

  วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2020” โดยทีม AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด สื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษาประเภทภาพยนตร์สั้น ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท จากผลงาน “2฿” ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ 1. นายอนิรุจ...

  พิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต (มิวสิกวิดิโอ) และรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น “โรงเรียนสุจริต”

  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.10 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต (มิวสิกวิดิโอ) และรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น “โรงเรียนสุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ละอายต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูวรวรณ พุทธิพัฒน์ / ครูนันทมิตร สุภสิงห์ งานประชาสัมพันธ์...

  นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับเกียรติบัตร จากนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประกวดคลิปวีดิโอ “สามัคคีมีน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”

  วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอ "สามัคคีมีน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" จำนวน 6 คน เข้ารับเกียรติบัตร จากนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์...

  ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “องศาที่ 80” OBEC FILM 2019

  ภาพยนตร์สั้น เรื่อง "องศาที่ 80" รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ในหัวข้อ "รู้จักตัวตน ค้นพบตัวเอง" AYS Production

  พิธีมอบใบประกาศและเข็มเด็กดีศรีอยุธยานุสรณ์

  วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศและเข็มเด็กดีศรีอยุธยานุสรณ์ ให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี กิจกรรมดี จิตอาสา และนักเรียนชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับชาติ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : เพจงานประกัน / เพจงานประชาสัมพันธ์  ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

  ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “กาลนลิน” Extened Editon (OBEC FILM)

  ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "กาลนลิน" Extened Editon (OBEC FILM) - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 - รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ (คัดเลือกโดย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย) ภายใต้แนวคิด "องค์ความรู้สู่ชุมชน" AYS Production

  ชมรมภาพยนตร์สั้น ได้รับมอบรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดและรางวัลชนะเลิศระดับภาค การประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561

  วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดและรางวัลชนะเลิศระดับภาค การประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561 โดยมีนายธีรศักดิ์ ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการ มอบรางวัล ณ ห้องประชุมบึงพระราม ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ ข่าว : ครูนันทมิตร สุภสิงห์/ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  Recent Posts