วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ในการนี้ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พระนครศรีอยุธยาจำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้แก่คณะครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์