หน้าแรก ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

AYS Production รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด สื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษาประเภทภาพยนตร์สั้น

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2020” โดยทีม AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด สื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษาประเภทภาพยนตร์สั้น ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท จากผลงาน “2฿” ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ 1. นายอนิรุจ...

เด็กชายปรีดาพัฒน์ รักษา รับรางวัลถ้วยพระราชทาน รองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 2 (คะแนนรวม 5 สนาม) ประเภท BMX RACING รุ่นอายุ 12...

เด็กชายปรีดาพัฒน์ รักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน รองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 2 (คะแนนรวม 5 สนาม) ประเภท BMX RACING รุ่นอายุ 12 ปี ชาย การแข่งขันจักรยาน ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 จากพลตรี พลศักดิ์ ศรีเพ็ญ อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามกีฬาบีเอ็มเอ็กซ์ (เขาขยาย) อ.เมือง...

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ในกิจกรรมการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.10 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ในกิจกรรมการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูชญาดา หมอนทอง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

พิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต (มิวสิกวิดิโอ) และรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น “โรงเรียนสุจริต”

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.10 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต (มิวสิกวิดิโอ) และรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น “โรงเรียนสุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ละอายต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูวรวรณ พุทธิพัฒน์ / ครูนันทมิตร สุภสิงห์ งานประชาสัมพันธ์...

พิธีมอบเกียรติพร้อมเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดริบบิ้นผูกผม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติพร้อมเงินรางวัลให้กับ เด็กหญิงภัทรดา เบื้องจันทึก ชั้น ม.2/4 ชนะเลิศการประกวดริบบิ้นผูกผม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวสุชานาถ จ่ายพอควร ชั้น ม.5/8 ชนะเลิศการประกวดริบบิ้นผูกผม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดประกวดโดยงานกิจการนักเรียน ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว :...

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดีด้าน “จิตสาธารณะ”

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดีด้าน “จิตสาธารณะ” ณ โดมหน้าเสาธง ภาพ / ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม และนางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ นำนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 10 คน เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคัดเลือกเยาวชน ผู้มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อประกาศยกย่อง และสร้างขวัญ กำลังใจให้เด็กและเยาวชนในการสร้างสรรค์ความดีต่อไป จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับสมาคม คนของแผ่นดิน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอโยธยาบริหารธุรกิจ ภาพ : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์...

รางวัลการประกวด Infographic แบบเคลื่อนไหว (Motion Infographic) ภายใต้หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ เลขาธิการคณะกรรมการ เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด Infographic แบบเคลื่อนไหว (Motion Infographic) ภายใต้หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย” โครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม โดยนางสาวอภิยา โสภา นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศจากกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา...

นายนชานนท์ ศรีเจริญ ชนะเลิศ การแข่งขันประกวดภาพถ่าย “ท่องเที่ยววิถีไทย ไปอยุธยา” สนับสนุนงบประมาณโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ประกาศผล การแข่งขันประกวดภาพถ่าย "ท่องเที่ยววิถีไทย ไปอยุธยา” สนับสนุนงบประมาณโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลชนะเลิศ นายนชานนท์ ศรีเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยจะได้รับรางวัลบนเวที งานดนตรี "Blue Rock Pop Jazz" 29 สิงหาคมนี้ ณ ลานข้างวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ภาพ : นายนชานนท์ ศรีเจริญ ข่าว...

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรวมพลคนชอบเล่า และร้องเพลง ในกิจกรรมวิวิธทัศนาสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ตอน สุนทรภู่สู้โควิด

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.15 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรวมพลคนชอบเล่า และร้องเพลง ในกิจกรรมวิวิธทัศนาสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ตอน สุนทรภู่สู้โควิด จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โดมหน้าเสาธง ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ  ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

Recent Posts