หน้าแรก ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

  รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ”

  วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับเกียรติบัตร และโล่รางวัล ชนะเลิศระดับจังหวัด ชนะเลิศระดับภาค และชมเชยระดับประเทศ จากสำนักงาน คปภ. ในการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักเรียนที่รับรางวัลดังนี้ 1. นายนันทเกียรติ บุตรแก้ว ม.6/4 2. นางสาวณัฎฐ์นรี บุญเสงี่ยม ม.6/3 3. นางสาวณัฐฐิรา รื่นบุญ ม.6/3 4. นางสาวนาตาชา มหาเทียน ม.6/5 ครูที่ปรึกษา...

  รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต”

  วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านทางโปรแกรม Zoom โดยนางสาวธนพร พระสุรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ คลิปวิดีโอเรื่อง “The Flicker” ครูผู้ควบคุม นายนันทมิตร สุภสิงห์ ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ ข่าว : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสายภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่นการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น 1.น.ส.กุลธิดา พรมบุตร ม.5/8 เหรียญเงิน 2.นายระพีพัฒน์ จันทร์เรือง ม.5/8 เหรียญทองแดง ผู้ฝึกซ้อม ครูพัชรินทรา ถินต่าย ครูปิยนันท์ แสงกนึก และครูมณฑกานต์ เงินทอง การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับศูนย์เครือข่าย ประจำปีการศึกษา2564 จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ภาพ/ข่าว : เพจกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  นายชยณัฐ ศรศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ภาคกลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

  ขอแสดงความยินดีกับนายชยณัฐ ศรศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ภาคกลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 ระดับมัธยมศึกษา ได้รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จัดโดยสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฝึกซ้อมโดย ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ข่าว : ครูตันตระการ ทรัพย์ภักดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  นางสาวกนกรดา ประดับแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ภาคกลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกรดา ประดับแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ภาคกลาง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 ระดับมัธยมศึกษาได้รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฝึกซ้อมโดย ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ข่าว : ครูตันตระการ ทรัพย์ภักดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ด.ช.ธนดล โชคการ นักเรียน ม.2/6 ทำความดี มีความซื่อสัตย์

  วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด.ช.ธนดล โชคการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เก็บแผงสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ที่หมู่บ้านโรงนาพัฒนา ม.12 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย และได้นำส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อตามหาเจ้าของ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ขอชื่นชมในความเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ของนักเรียนมา ณ โอกาสนี้ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริตุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  พิธีเปิดและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอพระนครศรีอยุธยา

  วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิก TO BE NUMBER ONE อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมีสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนเข้าร่วมการประกวดจำนวน 4 คนได้แก่ 1. ด.ญ.นิรัชชา สำรวล ม.2/3 2. ด.ญ.วรพรรณ พยัคฆ์สิงห์ ม.2/3 3. ด.ญ.รินรดา หากะวี ม.2/1 4....

  ประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอลระดับภูมิภาคกรุงเทพมหานคร

  วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 นักเรียนสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วม การประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอลระดับภูมิภาคกรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมการประกวดจำนวน 4 คนได้แก่ 1.นายพัชรพล โกมล ม.3/1 2.นายรัชชานนท์ จันทร์ฤทธิ์ ม.4/1 3.นายภูริชญานนท์ ทนทาน ม.4/1 4.นางสาวณัฎฐ์นรี บุญเสงี่ยม ม.5/3 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมโดย ครูนิจ สังกาศ และครูกิตติพล ใจผ่อง ภาพ : ครูกิตติพล ใจผ่อง ข่าว : ครูกิตติพล ใจผ่อง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  พิธีรับมอบทุนการศึกษา โครงการ “เด็กดีของสังคม” ประจำปีการศึกษา 2563

  วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนายนรบดินทร์ อยู่ดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจำปีการศึกษา 2563 จากนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ณ ธนาคารออมสินสำนักใหญ่ กรุงเทพมหานคร ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูพิธิพัฒน์...

  พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมกล้ารำ กล้าเต้น กล้าแสดงออก

  วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.20 น. นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน กิจกรรมกล้ารำ กล้าเต้น กล้าแสดงออก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เนื่องในกิจกรรม Ayutthayanusorn Open House 2020 “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล” พร้อมให้โอวาทให้กับนักเรียน ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ / ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

  Recent Posts