หน้าแรก ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

  “เด็กชายเมธี รังผึ้ง” ชั้น ม.3/3 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจรู้เท่าทันส่่อออนไลน์”

  วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เด็กชายเมธี รังผึ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจรู้เท่าทันส่่อออนไลน์” รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เเละเงินรางวัล 500 บาท จัดการประกวดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง ฝึกซ้อมโดยครูขันติ จาบกลาง และครูพรรณนิภา แก้วคูนอก ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ...

  “นางสาวนภสร วิเศษธนากรไกร” ม.5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “วิศวกรสังคมสู่การยกระดับ ชุมชนอย่างยั่งยืน”

  วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาวนภสร วิเศษธนากรไกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “วิศวกรสังคมสู่การยกระดับ ชุมชนอย่างยั่งยืน” รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เเละเงินรางวัล 1,500 บาท จัดการประกวดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง ฝึกซ้อมโดยครูขันติ จาบกลาง และครูพรรณนิภา แก้วคูนอก ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว :...

  กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่ 27

  วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 18.49 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 27 ในโอกาสนี้นางสาวนิรัชชา สำรวล, นางสาวอนัญพร จันทร์ฤทธิ์, เด็กชายอชิระพล แสงประสิทธิ์ ตัวแทนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE...

  สอบเลื่อนสายเทควันโด ในโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก”

  วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นำนักเรียนชมรมเทควันโด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์จำนวน 7 คน เข้ารับการสอบเลื่อนสาย ในโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก” โดยมี Choi Young Seok (โค้ชเช) และโค้ชทีมชาติไทยเป็นผู้ตัดสินผลสอบ โครงการนี้มูลนิธิรักษ์ไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากบริษัท Samsung LIFE insurance ผ่านองค์กร GCS (Global civic sharing) สาธารณรัฐเกาหลี จัดสอบ...

  พิธีรับถ้วยพระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศ ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565

  วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีรับถ้วยพระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากงานมหกรรมครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ในการนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เเสดงความยินดี โดยมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เป็นแกนนำชมรม TO BE NUMBER...

  การแข่งขันวาดภาพดิจิทัล ในโครงการเท่อย่างไทยโดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี

  วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพดิจิทัล ในโครงการเท่อย่างไทยโดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้ 1. เด็กชายธวัชวิต สุนทรานนท์ 2. เด็กหญิงนีรชา แดงน้อย 3. เด็กหญิงรัตยา คงสมบูรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้ 1. นางสาวสุปรียาพงศ์ สนบัวทอง 2. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มพิทักษ์ 3. นางสาวอุบลวรรณ มีศิลป์ 4. นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด 5. นางสาวนันท์นภัส คุณโท 6. นางสาวปริยฉัตร สุขญาณกิจ 7. นายธนภัททร์ สังข์แปลงกาย 8. นางสาวมลธิดา ทิพย์ชำนาญ ภาพ...

  สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ให้แก่นางสาวฐิติยา ชาญไชย และนางสาวมนัสวี น้อยคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ซึ่งรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจําปี 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยแข่งขันเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ ฝึกซ้อมโดย นางสาววรวรรณ...

  เด็กหญิงศรุตา พวงทวาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจำนวน 3 รายการ จากนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำเด็กหญิงศรุตา พวงทวาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจำนวน 3 รายการ จากนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรายการแข่งขันมีดังนี้ 1) รางวัลประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) รางวัลชมเชย การประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

  Recent Posts