หน้าแรก ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

  การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

  วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประพันธ์ ตรีบุปผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE...

  แสดงโชว์รอบเพลง Dance เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12

  วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นำตัวแทนคณะครู เข้าร่วมให้กำลังใจ นายภูริชญานนท์ ทนทาน ในการแสดงโชว์รอบเพลง Dance เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผลการแข่งขัน นายภูริชญานนท์ ทนทาน...

  มอบเกียรติบัตร นางสาวสิริยากร ห้องแซง เข้าร่วมอบรมในโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ Online

  วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรนางสาวสิริยากร ห้องแซง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 จากการเข้าร่วมอบรมในโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ Online ในหัวข้อ “การสร้างเยาวชน สู่เส้นทางการพัฒนาตนเป็นคนต้นแบบ” เยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth) ภาคกลางรุ่นที่ 4 ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ...

  แสดงโชว์ครั้งที่ 2 รอบเพลงลูกทุ่ง นายภูริชญานนท์ ทนทาน เข้ารอบ 34 คน TO BE NUMBER ONE IDOL...

  วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นำตัวแทนคณะครู เข้าร่วม ให้กำลังใจ นายภูริชญานนท์ ทนทาน ในการแสดงโชว์ครั้งที่ 2 รอบเพลงลูกทุ่ง เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 โครงการ TO BE NUMBER ONE...

  ร่วมให้กำลังใจ นายภูริชญานนท์ ทนทาน ในการแสดงโชว์ครั้งที่ 1 รอบ 40 คน เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE...

  วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นำตัวแทนคณะครู เข้าร่วมให้กำลังใจ นายภูริชญานนท์ ทนทาน ในการแสดงโชว์ครั้งที่ 1 รอบ 40 คน เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 โครงการ TO BE NUMBER...

  แถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565

  วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมให้กำลังใจ นายภูริชญานนท์ ทนทาน ในงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี...

  เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ระดับกรุงเทพมหานคร

  วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 รอบคัดเลือก รอบกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์การค้า เดอะมอล์ลไลฟ์สโตร งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าประกวดจากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายรัชชานนท์ จันทร์ฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 2. นายภูริชญานนท์...

  รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี “ละเลงสี” ภายใต้หัวข้อ “วันสำคัญทางธรรมชาติทั้ง 4 ในเดือนมีนาคม”

  ขอแสดงความยินดีกับ “นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด” นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวาดภาพระบายสี “ละเลงสี” ภายใต้หัวข้อ “วันสำคัญทางธรรมชาติทั้ง 4 ในเดือนมีนาคม” ได้รับประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท จัดโดย เครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่าเชียงใหม่ ฝึกซ้อมโดย นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพ : เพจเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่าเชียงใหม่ / นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด ข่าว : นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด /...

  รางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ ในรายการ 4th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competitin 2021

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ ในรายการ 4th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competitin 2021 ได้แก่ 1. นายวิชัยยศ เงินศิริ ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน (Silver Level) ประเภทเดี่ยวเครื่องลมทองเหลือง (Brass Solo) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 2. นายชัชวาล ชัยชนะ ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน (Silver Level) ประเภทเดี่ยวเครื่องลมทองเหลือง (Brass Solo) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 3. นายอาคม...

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2565 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายล้วน ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคคณะสงฆ์ จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายชื่อนักเรียนที่เข้าประกวด 1.นายชยณัฐ ศรศิลป์ ม.5/6 2.นายกันต์กวี พฤฒกรณ์ ม.5/6 3.นายชาญณรงค์ ภาคาทรัพย์ ม.5/8 4.นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด ม.5/6 5.ด.ช.อัครเดช รามอ ม.2/2 ครูผู้ควบคุม นายธนเทพ เนื่องศรี และ สิบโท อิศราชัย คุณประทุม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพ :...

  Recent Posts