หน้าแรก ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

  คลิปสั้น “วันวาน” รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง ในโครงการ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต

  ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนในชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ด้วยนะคะ คว้าแชมป์ ต้นปี หนังสั้นประเดิมผลงานแรกปีใหม่ คลิปสั้น “วันวาน” รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง ในโครงการ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต

  ประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าร่วมการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ระดับดีเด่นรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 พร้อมร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานในพิธีเปิดและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ ของชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ฮอลล์ 4...

  รางวัลจากการประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบรางวัลจากการประกวดโครงการ อัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 โดยสำนักงานคณะกรรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนางสาวอิสรี เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการรับมอบรางวัล ทีม AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศระดับภาค และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดประเภทคลิปวิดีโอสั้น จากเรื่อง "หมูปิ้ง" ได้รับโล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 65,000 บาท และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด...

  รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทเพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  ขอแสดงความยินดีกับชมรมภาพยนตร์สั้น AYS Production & AYS Record กับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทเพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท คลิปสั้น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  ขอแสดงความยินดีกับชมรมภาพยนตร์สั้น AYS Production กับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท คลิปสั้น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

  ประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่

  วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม นำโดย นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสุจิรา เนาวรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูการปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER...

  รางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนพลังบวกร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนพลังบวกร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนสนับสนุนงานวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติและศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อ Infographic นางสาวฐิติยา ชาญไชย 2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อ คลิบวีดีโอสั้น นายเอกพจน์ เนคมานุรักษ์ และทีม 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทสื่อ คลิบวีดีโอสั้น นางสาวธนพร พระสุรัตน์ และทีม 4. รางวัลชมเชย ประเภทสื่อ คลิบวีดีโอสั้น นายธนสรณ์ เสถียรนิตย์ และทีม 5. รางวัลชมเชย ประเภทสื่อ คลิบวีดีโอสั้น นางสาวอภิยา...

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE...

  วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ได้รับรางวัลตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมส่งกำลังใจ และมีตัวแทนคณะผู้บริหารนำโดย รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองฯ วทันยา...

  รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ”

  วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับเกียรติบัตร และโล่รางวัล ชนะเลิศระดับจังหวัด ชนะเลิศระดับภาค และชมเชยระดับประเทศ จากสำนักงาน คปภ. ในการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักเรียนที่รับรางวัลดังนี้ 1. นายนันทเกียรติ บุตรแก้ว ม.6/4 2. นางสาวณัฎฐ์นรี บุญเสงี่ยม ม.6/3 3. นางสาวณัฐฐิรา รื่นบุญ ม.6/3 4. นางสาวนาตาชา มหาเทียน ม.6/5 ครูที่ปรึกษา...

  รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต”

  วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านทางโปรแกรม Zoom โดยนางสาวธนพร พระสุรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ คลิปวิดีโอเรื่อง “The Flicker” ครูผู้ควบคุม นายนันทมิตร สุภสิงห์ ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ ข่าว : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  Recent Posts