หน้าแรก ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

  รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงทางด้านภาษาไทย

  วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงทางด้านภาษาไทยจำนวน 2 รายการ คือ นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบด้านการอ่านทำนองเสนาะ และการขับเสภา จากชมรมเสนาะกรรณวัณณนาเพื่อการศึกษาและเยาวชน และนายบดินทร์ แพงชัยภูมิ นักเรียนชั้น ม.6/6 ได้รับเกียรติบัตรและทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รางวัลที่ 3 ระดับประเทศ การอ่านออกเสียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพ : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ข่าว...

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การอ่านออกเสียงระดับประเทศ

  วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 นายรัชพล ตรีคงคา นำนายบดินทร์ แพงชัยภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลการอ่านออกเสียงระดับประเทศ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งแข่งขันไปในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ มาในงานบำเพ็ญพระราชกุศล "งาน 230 ปี วันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส" พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันและผู้รับทุนการศึกษา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ฝึกซ้อมโดย นายต้นตระการ...

  นายภูริชญานนท์ ทนทาน เข้าเฝ้าและรับพระราชทานเกียรติบัตรจากทููลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

  วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทููลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิก “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง" รุ่นที่ 24 ในโอกาสนี้นายภูริชญานนท์ ทนทาน ตัวแทนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม และได้เข้าเฝ้าและรับพระราชทานเกียรติบัตรจากทููลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ เดอะไพลน์...

  นักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ขอแสดงความยินดีกับ... 1. นายจารุกร โชติชัย 2. นายสุวิชา เล็กแจ่ม 3. นายอนุชา ส่งกลิ่น 4. นายณัฐวุฒิ ปาอิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิิทยาศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการ Active Recruitment : Road Show ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์  ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  งานประชาสัมพันธ์...

  AYS Production รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด สื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษาประเภทภาพยนตร์สั้น

  วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2020” โดยทีม AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด สื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษาประเภทภาพยนตร์สั้น ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท จากผลงาน “2฿” ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ 1. นายอนิรุจ...

  เด็กชายปรีดาพัฒน์ รักษา รับรางวัลถ้วยพระราชทาน รองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 2 (คะแนนรวม 5 สนาม) ประเภท BMX RACING รุ่นอายุ 12...

  เด็กชายปรีดาพัฒน์ รักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน รองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 2 (คะแนนรวม 5 สนาม) ประเภท BMX RACING รุ่นอายุ 12 ปี ชาย การแข่งขันจักรยาน ประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 จากพลตรี พลศักดิ์ ศรีเพ็ญ อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามกีฬาบีเอ็มเอ็กซ์ (เขาขยาย) อ.เมือง...

  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ในกิจกรรมการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.10 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ในกิจกรรมการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูชญาดา หมอนทอง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

  พิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต (มิวสิกวิดิโอ) และรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น “โรงเรียนสุจริต”

  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.10 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต (มิวสิกวิดิโอ) และรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น “โรงเรียนสุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ละอายต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูวรวรณ พุทธิพัฒน์ / ครูนันทมิตร สุภสิงห์ งานประชาสัมพันธ์...

  พิธีมอบเกียรติพร้อมเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดริบบิ้นผูกผม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติพร้อมเงินรางวัลให้กับ เด็กหญิงภัทรดา เบื้องจันทึก ชั้น ม.2/4 ชนะเลิศการประกวดริบบิ้นผูกผม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวสุชานาถ จ่ายพอควร ชั้น ม.5/8 ชนะเลิศการประกวดริบบิ้นผูกผม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดประกวดโดยงานกิจการนักเรียน ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว :...

  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดีด้าน “จิตสาธารณะ”

  วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดีด้าน “จิตสาธารณะ” ณ โดมหน้าเสาธง ภาพ / ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts