หน้าแรก ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

  การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

  วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าประกวดสามคน ได้แก่ 1. นางสาวอนันญาพร จันทร์ฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 2. นางสาวนันท์ภัทร พนมพงษ์...

  อบรม Kyorugi Coach License Seminar 2023

  วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวมัลลิกา วาสนจิตต์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ได้เข้าร่วมอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2023 จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ภาพ : นางสาวมัลลิกา วาสนจิตต์ ข่าว : ครูไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  “เด็กดี ศรีอยุธยานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565

  ในวันที่ 24 และ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร เป็นเกียรติมอบรางวัล "เด็กดี ศรีอยุธยานุสรณ์" ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้มี ผลการเรียนดีความประพฤติดี สมควรได้รับการยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติตรงตามค่านิยมอันพึงประสงค์ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , AYS Production , งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประกวดภาคคณะสงฆ์ 2

  วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ส่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 1.นาย อัครเดช รามอ ม.3/2 2.นาย ชนาธิป แสงเดือน ม.4/3 3.นาย กนก นามวงค์ ม.5/2 4.นาย พันธุกิติ์ สุทธิสิทธิ์ ม.5/6 5.นาย วัชระ สุขขาเจริญ ม.5/6 ครูผู้ควบคุม นายธนเทพ...

  รางวัลแข่งขันผลิตสื่อสร้างสรรค์ และประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

  วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันในงาน Open House บริหารฯ อวดดี จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลการแข่งขัน มีดังนี้ การแข่งขันผลิตสื่อสร้างสรรค์ -นางสาวฐิติยา ชาญไชย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ฝึกซ้อมโดย ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง - นางสาวกนกรดา ประดับแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท - นายชาคริต...

  การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ งานครุวิชาการ ครั้งที่ 10

  วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขัน การออกแบบภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา งานครุวิชาการ ครั้งที่ 10 การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขันคือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1. นางสาวสิริกาญจน์ ธนกิจดำรง ม.5/6 2. นางสาวฐิติยา ชาญไชย ม.6/2 รางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร 1. นางสาวกนกกาญจน์ จริงสันเทียะ ม.5/2 2. นางสาวณฑิชา ยืนยง ม.5/3 ฝึกซ้อมโดย ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์...

  เด็กหญิงศรุตา พวงทวาย นักเรียน ม.3/11 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัด ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

  ขอเเสดงความยินดีชื่นชม เด็กหญิงศรุตา พวงทวาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นตัวเเทนจังหวัด ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ที่มีส่วนช่วยผลักดัน ส่งเสริม เเละสนับสนุน นักเรียนมาโดยตลอด และขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กหญิงศรุตา พวงทวาย เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป

  มอบเกียรติบัตรนักกีฬาเทควันโด

  วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 8.15 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โล่ และเหรียญรางวัลให้แก่ “นางสาวมัลลิกา วาสนจิตต์” นักเรียนชั้น ม.5/8 ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดในประเภท พุมเซเดี่ยว (H) black belt 15-17 ปี หญิง การแข่งขันกีฬาเทควันโด อุดมศึกษา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ “เด็กหญิงสุธีมนต์ กรศักดิ์พวงสิน” นักเรียน...

  Recent Posts