หน้าแรก ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิปภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม “Happy Meals”

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิปภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม “Happy Meals” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  รับรางวัล ผลงานต่างๆ ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับรางวัล ผลงานต่างๆ ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาพระนครศรีอยุธยา ครั้ง ที่ 1/2567 ณ หอประชุมโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เกียรติบัตรโรงเรียน รางวัลชนะเลิศ การประกวด “เพลงปลุกใจ” ประจำโรงเรียนน้อมนำราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ 2. เกียรติบัตรนักเรียนรางวัลพระราชทาน รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มจังหวัดที่ 6 ได้แก่ นางสาวศรุตา พวงทวาย 3. เกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมประกวดเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษหัวข้อ...

  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 BMX Racing รุ่นอายุ 13 ปีชาย

  วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เด็กชายวัชรพงศ์ โพธิ์ศรี (เอพลัส) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 BMX Racing รุ่นอายุ 13 ปีชาย ในรายการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เก็บคะแนนสะสมสนามที่ 2 ประจำปี 2567 ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ์เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และร่วมส่งกำลังใจในการเเข่งขันสนามที่3 วันที่ 16 - 17 มีนาคม พ.ศ....

  รางวัลชมเชย การพูดเชิงสร้างสรรค์ ประเภท ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในรอบแรกให้ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด ผลปรากฎว่า นางสาวนพวรรณ มีชูรส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย และได้เข้าร่วมเเข่งขันการพูดเชิงสร้างสรรค์ (รอบสุดท้าย) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับรางวัล ชมเชย การพูดเชิงสร้างสรรค์ ประเภท ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  “Apollo 11”

  “Apollo 11” ภาพยนตร์สั้นรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 “ความดี ทำได้ทันที ไม่ต้องรอให้ใครเห็น” https://www.facebook.com/61555736822687/videos/353076934367415 Cr.AYS Production V.2 – ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 

  “เด็กดี ศรีอยุธยานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร เป็นเกียรติมอบรางวัล "เด็กดี ศรีอยุธยานุสรณ์" ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้มี ผลการเรียนดี ความประพฤติดี สมควรได้รับการยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติตรงตามค่านิยมอันพึงประสงค์ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ จนส่งผลให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลชมรมTO BE NUMBER ONE ประเภทต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่หนึ่ง รางวัลพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ นักเรียนที่ตั้งใจดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่หนึ่งของโครงการคือการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูกิตติพล ใจผ่อง /...

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับจังหวัด

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับจังหวัด ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมีนายวุฒิพงษ์ กันแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าไปแข่งขันต่อในระดับภาคสงฆ์ ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วนและประเภททีมหญิงล้วน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไปแข่งขันต่อในระดับภาคสงฆ์ ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  มอบเกียรติบัตรเด็กเก่ง อ.ย.ส.

  วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 8.10 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์ เกียรติบัตร เงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ROV ชิงแชมป์ TAB การแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วย Canva ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันการตอบปัญหา​แฟนพันธุ์​เเท้ประวัติศาสตร์​อยุธยา และการแข่งขันกิจกรรมคิดเลขเร็ว ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts