หน้าแรก กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

  การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 -15 สิงหาคม 2564 รอบที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 3 กันยายน 2564 ลิงค์ชำระค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ http://schoolbilling.dev31.in.th/SBays/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx?fbclid=IwAR1sVyJRmXzw1xYWPdwWpnVHxe8EjNako3JicS5mPWQkeV2s9_leHSCxpkU

  กลุ่มงานการเงิน ได้จัดประชุมทางไกล Video Conference

  วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมคณะครูกลุ่มงานการเงิน ได้จัดประชุมทางไกล Video Conference เรื่องแนวทาง การให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับ ม.1-6 ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ตามมาตรการการช่วยเหลือของ กระทรวงศึกษาธิการ ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส...

  จัดทำข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564

  วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารงบประมาณได้จัดทำข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564 นำทีมโดยสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และคณะกรรมการสารสนเทศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี ข่าว : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ประชุมการชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการ

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ นำโดยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางจริญญา ใจธรรม เจ้าหน้าที่งานแผนงาน พร้อมคณะทำงาน ได้จัดการประชุมการชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการให้กับคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูณัฐพงษ์ ดนตรี ข่าว : ครูจริญญา ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  รับทุนการศึกษา จากเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

  วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร และนักเรียนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส-พระเถรานุเถระ วัดเสนาสนาราม ทุกรูป และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระอารามปีที่ 63 ทั้งนี้ได้ร่วมรับทุนการศึกษา จากเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ภาพ : ครูรัชพล ตรีคงคา ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ตรวจสอบงานการเงิน พัสดุ งานแผนงาน และงานควบคุมภายใน

  ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2564 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสัจจารักษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้าตรวจสอบงานการเงิน พัสดุ งานแผนงาน และงานควบคุมภายในของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : รองฯ วาสนา โง้วสกุล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ข่าว : ครูพัสร์ศิริน เกิดพิทักษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสาร เบิก-จ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสาร เบิก-จ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยวิทยากรจากกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

  ประชุมการเขียนโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2562

  วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. งานแผนงาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดประชุมการเขียนโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2562 ให้กับครูที่เขียนโครงการ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์”

  วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์” โดย ผอ.ดิเรก สายศิริวิทย์ และครูสุรีย์พร อังคณาสาร เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ...

  Recent Posts