หน้าแรก กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 8.39 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ เครือข่ายผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีนางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ในการนี้พลอากาศชวลิต ขยันกิจ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล...

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาอยุธยานุสรณ์ ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาอยุธยานุสรณ์ ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เลขที่บัญชี 020-3-98540-284 ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียน

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์    

  อบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำเอกสารชุดเบิก

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.15 น. กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำเอกสารชุดเบิก ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ และตัวแทนครู โดยนางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี และนางสาวพัสร์ศิริน เกิดพิทักษ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูญาดา ศิริ ข่าว : ครูฐิติชญาน์ ถาวรสารี...

  การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

  การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 https://schoolbillingdev31.com/SBAYS/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx?fbclid=IwAR3qNb-_rFUUaF6NeHBDdlv1Lrww2Ly4sle-vNCRH63d6MLmJ1nel4ZR3Jc

  อบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ห่างไกลทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ห่างไกลทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยากรโดย นายประดิษฐ์พงศ์ ชิตวงศ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 และโดยนายอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค /...

  อบรมพัฒนาระบบงานพัสดุ เรื่อง “สารพันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา”

  วันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายงานพัสดุ การเงิน โรงเรียน เข้ารับการอบรมพัฒนาระบบงานพัสดุ เรื่อง “สารพันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา” หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ / นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ / เพจ สพม.อย. ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  อบรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน งานการเงิน งานพัสดุและสินทรัพย์

  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณได้จัดอบรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน งานการเงิน งานพัสดุและสินทรัพย์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีนางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ และนางสาวชญานิศ สุธรรมมา เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูญาดา ศิริ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts