หน้าแรก กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.09 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชมรมครูเก่า และสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ / ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์...

  มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตอน ข

  วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตอน ข ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th

  การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2565 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 รอบที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ลิงค์ชำระค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ http://schoolbilling.dev31.in.th/SBays/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx?fbclid=IwAR1sVyJRmXzw1xYWPdwWpnVHxe8EjNako3JicS5mPWQkeV2s9_leHSCxpkU

  ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 1

  วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet จัดโดยกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วิทยากรโดยนายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก และทีมงานแผนงานโรงเรียนทวีธาภิเศก ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี ข่าว : ครูจริญญา ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์...

  โรงเรียนบางปะอินศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนบางปะอิน นำโดยนายวิชัย นาคสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน ซึ่งมาศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี / ครูทิฆัมพร เอี่ยมวิโรจน์ ข่าว : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 -15 สิงหาคม 2564 รอบที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 3 กันยายน 2564 ลิงค์ชำระค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ http://schoolbilling.dev31.in.th/SBays/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx?fbclid=IwAR1sVyJRmXzw1xYWPdwWpnVHxe8EjNako3JicS5mPWQkeV2s9_leHSCxpkU

  กลุ่มงานการเงิน ได้จัดประชุมทางไกล Video Conference

  วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมคณะครูกลุ่มงานการเงิน ได้จัดประชุมทางไกล Video Conference เรื่องแนวทาง การให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับ ม.1-6 ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ตามมาตรการการช่วยเหลือของ กระทรวงศึกษาธิการ ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส...

  จัดทำข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564

  วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารงบประมาณได้จัดทำข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564 นำทีมโดยสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และคณะกรรมการสารสนเทศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี ข่าว : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ประชุมการชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการ

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ นำโดยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางจริญญา ใจธรรม เจ้าหน้าที่งานแผนงาน พร้อมคณะทำงาน ได้จัดการประชุมการชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการให้กับคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูณัฐพงษ์ ดนตรี ข่าว : ครูจริญญา ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts