หน้าแรก กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการเงิน

  เมื่อวันที่ 17 -18 มิถุนายน 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ และครูปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการเงิน ซึ่งมีท่านกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากร จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ประชุมชี้แจงการลงทะเบียน ทำสัญญาและยื่นแบบยืนยัน การกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 - 20.30 น. งานแนะแนว นำโดยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน ประชุมชี้แจงการลงทะเบียน ทำสัญญาและยื่นแบบยืนยัน การกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยได้นัดหมายทำสัญญาต่อไป ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ตรวจสอบงานการเงิน งานพัสดุ และงานแผนงาน ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าตรวจสอบงานการเงิน งานพัสดุ และงานแผนงาน ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัสร์ศิริน เกิดพิทักษ์ ข่าว : ครูพัสร์ศิริน เกิดพิทักษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมการเบิกจ่ายพัสดุ”

  วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมการเบิกจ่ายพัสดุ” ให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน  วิทยากร นายสุขุม แป้นศรี จัดอบรมโดยกลุ่มบริหารงบประมาณ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ/ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 8.39 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. สมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าอยุธยานุสรณ์ เครือข่ายผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีนางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ในการนี้พลอากาศชวลิต ขยันกิจ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล...

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาอยุธยานุสรณ์ ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาอยุธยานุสรณ์ ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เลขที่บัญชี 020-3-98540-284 ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียน

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์    

  อบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำเอกสารชุดเบิก

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.15 น. กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำเอกสารชุดเบิก ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ และตัวแทนครู โดยนางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี และนางสาวพัสร์ศิริน เกิดพิทักษ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูญาดา ศิริ ข่าว : ครูฐิติชญาน์ ถาวรสารี...

  การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

  การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 https://schoolbillingdev31.com/SBAYS/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx?fbclid=IwAR3qNb-_rFUUaF6NeHBDdlv1Lrww2Ly4sle-vNCRH63d6MLmJ1nel4ZR3Jc

  Recent Posts