หน้าแรก กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

  “สพฐ.สัญจร ขอบคุณสหกรณ์ พร้อมให้กำลังใจสถานีแก้หนี้ รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ”

  วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคล เข้าร่วมการประชุม “สพฐ.สัญจร ขอบคุณสหกรณ์ พร้อมให้กำลังใจสถานีแก้หนี้ รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ” จุดที่ 4 ภาคกลาง โดย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ /...

  งานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ “คุณพ่อเผือก ก่ำภัคสร” บิดาของสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันอังคาร 9 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 16.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุล ในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ คุณพ่อเผือก ก่ำภัคสร บิดาของสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ วัดดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว : ครูเทิดทูน บุญประกอบ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “คุณพ่อเผือก ก่ำภัคสร” บิดาของสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2567 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเผือก ก่ำภัคสร บิดาของสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ วัดดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2567

  วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  พิธีประดับอินทรธนูแสดงความยินดีข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน “วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ”

  วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางเกื้อกูล เนื่องศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นางสาวิตรี เศรษฐกุลวดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive  

  พิธีประดับอินทรธนูแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี “วิทยฐานะ ครูชำนาญการ”

  วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสุภาภรณ์ สาพิมาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2. นางสาวขนิษฐา นนทะวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาววรัญญา ประคองจิตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวณัฐชา ชิงชัย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาววรัญญา ประคองจิตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภาพจริงภายในห้องเรียน ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  ...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายสันติ สุริวัฒน์ และนางสาวสิรินทรา มูลประการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นางบังอร กุศลสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายณัฐพงษ์ ดนตรี ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นายสันติ สุริวัฒน์ 2. นางสาวสิรินทรา มูลประการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภาพจริงภายในห้องเรียน ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ข่าว...

  ระเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายสุทธิชัย สังข์คง และนางสาวนิรชา เมษประสาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นายสุทธิชัย สังข์คง 2. นางสาวนิรชา เมษประสาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภาพจริงภายในห้องเรียน ภาพ : ครูพัทธนันท์...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายวสุ ธะนะจันทร์ และนางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางชณิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นายวสุ ธะนะจันทร์ 2. นางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภาพจริงภายในห้องเรียน ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ข่าว...

  Recent Posts