หน้าแรก กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

  เจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่ละมูล มีสมภพ มารดานายวิมล มีสมภพ (ช่างไม้ 4)

  วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และครูเก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่ละมูล มีสมภพ มารดานายวิมล มีสมภพ (ช่างไม้ 4) ณ วัดพนมยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูบุญธนา จำพรต , ครูสายัณห์ ขันธ์นิยม ข่าว : รองฯ...

  เจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อบุญธรรม จำพรต บิดานายบุญธนา จำพรต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และครูเก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อบุญธรรม จำพรต บิดานายบุญธนา จำพรต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ วัดลอดช่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูบุญธนา จำพรต , ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ว 21

  วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" พร้อมด้วยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” และนางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมการตรวจประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของ นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางชมพูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...

  “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2564

  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2564

  ยินดีต้อนรับ “นางสาวดวงธิดา เจริญสุข” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)

  วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมนางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับนางสาวดวงธิดา เจริญสุข ที่ได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาเอกดนตรีสากล โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  ขอแสดงความยินดีกับนายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

  ขอแสดงความยินดีกับนายกันตพัฒน์  มีสมยุทธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท Department of English, National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน

  มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน ได้แก่ นางพัชรี ศิริเสนา นางนิจ สังข์กาศ นางสาวกนกพร ประพฤติธรรม นางสาวปรียา ศรีคงคา และนางสาวอัญชนา ภักดีวงษ์ ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมครูเต็มคณะประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

  วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  “พิธีประดับเครื่องหมายราชการ นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง”

  วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการ ให้แก่นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts