หน้าแรก กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

  ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน (ว.PA)

  วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน (ว.PA) ผ่านระบบออนไลน์ Google meet ภาพ : ครูพัชรินทรา ถินต่าย ข่าว : ครูพัชรินทรา ถินต่าย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวนุสรา ภู่จุ้ย

  วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวนุสรา ภู่จุ้ย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว...

  “ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี”

  วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางชนิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์...

  เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ปราณี กมล คุณแม่ของคุณครูชมภูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ปราณี กมล คุณแม่ของคุณครูชมภูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ วัดพานิช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภาพ : ครูพัชรินทรา ถินต่าย ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายประจวบ เงินเหรียญ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ท่านที่ 18

  วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.19 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายประจวบ เงินเหรียญ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ท่านที่ 18 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการ สถานศึกษา คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา...

  ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางส่ง สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร

  วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.09 น. คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุุธยานุสรณ์ นำคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางส่ง สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ โดยมีคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา...

  สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ได้กล่าวคำอำลาคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้กล่าวคำอำลาคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ผ่านทาง Google meet จัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา...

  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานส่ง และต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานส่ง และต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ ข่าว : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  “ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง ๖๔”

  วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมงาน “ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง 64” ที่จัดให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยปีนี้มีครูและบุคลากรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ ครูลัดดา เต็มตุ่ม ครูสัญญา โพธิบัติ และนายชลอ สุดลาภา ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PerformanceAgreemeet : PA)

  วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ผ่านระบบออนไลน์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ข่าว : ครูเจริญพร  ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ  พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  Recent Posts