หน้าแรก กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

  “ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๕๖๗”

  วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร “ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโส อนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร ๓ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่ Drive , เพจงานประกันคุณภาพ

  กิจกรรมอบรมในหลักสูตรสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข.

  วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ตัวเเทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ในหลักสูตร สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจเงินออมที่มีอยู่กับ กบข. และประโยชน์ที่ได้รับเข้าใจแผนการลงทุนและการออมเพิ่มที่เหมาะสมที่เปิดให้สมาชิกเลือกรวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกผ่านบริการแอปพลิเคชัน My GPF Application ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1“ ภาพ : ครูมีนมัตสยา พันธ์บัวหลวง ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ขอเชิญชวนนักเรียนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

  อ่านรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1r5FT1D9IINCct2wLwZ6_bpTTNN5XYWoU/view?fbclid=IwAR0PkcpQe_pmOHYZfiQ1NFwcF0vCm5dcztyjDYrWe75OY7HvMgcIngkXW2s

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)

  วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสาวณัฐชา ชิงชัย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ณ ห้องเยือนโสน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่ ครูกลุ่มงานแนะแนว

  วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่ ครูกลุ่มงานแนะแนว ณ ห้องเยือนโสน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางพิมพ์ลดา พึ่งเอี่ยม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางพิมพ์ลดา พึ่งเอี่ยม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องเยือนโสน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว...

  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “คุณพ่อสมพร แจ้งชะไว” บิดาของคุณครูกีรติ แจ้งชะไว

  วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสมพร แจ้งชะไว บิดาของคุณครูกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วัดสกุณาราม (วัดนก) อ.ไชโย จ.อ่างทอง ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive

  ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive    

  ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2566

  วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมครูเต็มคณะ ประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive

  “พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“

  วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมเป็นเกียรติใน “พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“ โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  Recent Posts