หน้าแรก กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวมณฑกานต์ เงินทอง

  วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวพัชรินทรา ถินต่าย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่1 นางสาวมณฑกานต์ เงินทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล...

  ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน (วฐ.2)

  ระหว่างวันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน (วฐ.2) ประกอบด่้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายปีการศึกษา 2561-2563 ผู้ขอรับการประเมินจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมแนะแนว และห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์...

  มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูในโรงเรียน

  สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูในโรงเรียน คือ นางสาวกิติยา โพธิ์เงิน ที่เข้ารับการรักษาผ่าตัดต่อมไทรอยด์ นางสาวชูชีพ ศรีโชติ ที่คุณพ่อป่วย และนางสุภัสสร ศิริขันธ์ ที่คุณพ่อป่วย ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ประเมินครูผู้ช่วย นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล

  การประเมินความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้ม ตำเเหน่งครูผู้ช่วย วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ผู้เข้ารับการประเมิน คือ นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการการประเมินฯ 1.สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร 2.นายประสิทธิ์ ดีทรง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 3.นางสายทอง ทองจัด 4.นางสาวอัมพร กองโชค ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ต้อนรับนางสาวญาดา ศิริ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครูร่่วมต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับนางสาวญาดา ศิริ ซึ่งย้ายมา ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ/ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ต้อนรับนางสาวจันทร์จิรา มาใจ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครูร่่วมต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับนางสาวจันทร์จิรา มาใจ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ/ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ต้อนรับนายนพศูรย์ ครัวรมัยธนากูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และคณะครู ร่่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับนายนพศูรย์ ครัวรมัยธนากูล ซึ่งย้ายมา ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : พิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล  ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ต้อนรับนางศศิธร ศรีทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และคณะครู ร่่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับนางศศิธร ศรีทรัพย์ ซึ่งย้ายมา ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : พิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ต้อนรับนายเทิดทูน บุญประกอบ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครู ร่่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดี กับนายเทิดทูน บุญประกอบ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ/ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  มาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

  งานกิจการนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้การดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประสานความร่วมมือ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เครือข่าย และศูนย์เสมารักษ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ออกตรวจพื้นที่ สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมในวันลอยกระทง ภาพ : ครูชญาดา หมอนทอง ข่าว : ครูชญาดา หมอนทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts