หน้าแรก กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

  “ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๕๖๗”

  วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร “ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโส อนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร ๓ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่ Drive , เพจงานประกันคุณภาพ

  กิจกรรมอบรมในหลักสูตรสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข.

  วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ตัวเเทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ในหลักสูตร สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจเงินออมที่มีอยู่กับ กบข. และประโยชน์ที่ได้รับเข้าใจแผนการลงทุนและการออมเพิ่มที่เหมาะสมที่เปิดให้สมาชิกเลือกรวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกผ่านบริการแอปพลิเคชัน My GPF Application ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1“ ภาพ : ครูมีนมัตสยา พันธ์บัวหลวง ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  Recent Posts