หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  อบรม Kyorugi Coach License Seminar 2023

  วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวมัลลิกา วาสนจิตต์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ได้เข้าร่วมอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2023 จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ภาพ : นางสาวมัลลิกา วาสนจิตต์ ข่าว : ครูไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  “เด็กดี ศรีอยุธยานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565

  ในวันที่ 24 และ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร เป็นเกียรติมอบรางวัล "เด็กดี ศรีอยุธยานุสรณ์" ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้มี ผลการเรียนดีความประพฤติดี สมควรได้รับการยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติตรงตามค่านิยมอันพึงประสงค์ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , AYS Production , งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประกวดภาคคณะสงฆ์ 2

  วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ส่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 1.นาย อัครเดช รามอ ม.3/2 2.นาย ชนาธิป แสงเดือน ม.4/3 3.นาย กนก นามวงค์ ม.5/2 4.นาย พันธุกิติ์ สุทธิสิทธิ์ ม.5/6 5.นาย วัชระ สุขขาเจริญ ม.5/6 ครูผู้ควบคุม นายธนเทพ...

  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง

  วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมาย ให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ดำเนินโครงการจัดอบรม “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” รอบที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ให้กับตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 40 ท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  อบรมดนตรีเชิงปฏิบัติวงดุริยางค์เครื่องลม และแสดงในงานดนตรี ซิมโฟนีศรีอยุธยา

  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และนางสาวดวงธิดา เจริญสุข นำนักเรียนชุมนุมดนตรี เข้าร่วม อบรมดนตรีเชิงปฏิบัติวงดุริยางค์เครื่องลม และแสดงในงานดนตรี ซิมโฟนีศรีอยุธยา ณ ศาลากลางเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูดวงธิดา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  กิจกรรม “วันวาเลนไทน์” ประจำปีการศึกษา 2565

  วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "วันวาเลนไทน์" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.ต้น ม.ปลาย 2. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.ต้น ม.ปลาย 3. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ 4. กิจกรรมการแสดงโชว์พิเศษและร้องเพลงประสานเสียง 5. วาเลนไทน์มินิคอนเสิร์ต ภาพ : AYS Production / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ...

  “เสิร์ฟลูกยาง สร้างแนวทางยุติการรังแก” A.Y.S Volleyball team stop bullying

  วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย “เสิร์ฟลูกยาง สร้างแนวทางยุติการรังแก” A.Y.S Volleyball team stop bullying ในการนี้ นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ในพิธีเปิด จัดโดยงานกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ...

  รางวัลแข่งขันผลิตสื่อสร้างสรรค์ และประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

  วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันในงาน Open House บริหารฯ อวดดี จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลการแข่งขัน มีดังนี้ การแข่งขันผลิตสื่อสร้างสรรค์ -นางสาวฐิติยา ชาญไชย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ฝึกซ้อมโดย ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง - นางสาวกนกรดา ประดับแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท - นายชาคริต...

  สืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย ณ โรงเรียนบางบาล

  วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงมหกรรมดนตรีไทย เป็นการบรรเลงดนตรีไทยในรูปแบบของวงมหาดุริยางค์ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย ครบชาตกาล 100 ปี คุณครูสุวรรณ ทับทิมเจือ อดีตครูดนตรีไทยโรงเรียนบางบาล โดยนางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ / ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต...

  วันตรุษจีน ปีการศึกษา 2565

  วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรม ให้นักเรียนได้รู้จักประวัติ ความเป็นมา และความสำคัญของวันตรุษจีน โดยมีการแสดงเชิดสิงโต ร้องเพลง รำเพลง กิจกรรมเขียนพู่กันจีน เซียมซี ชงชา และเขียนคำอวยพร จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูปรียานุช อินทรักษาทรัพย์ /...

  Recent Posts