หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  เจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อบุญธรรม จำพรต บิดานายบุญธนา จำพรต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และครูเก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อบุญธรรม จำพรต บิดานายบุญธนา จำพรต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ วัดลอดช่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูบุญธนา จำพรต , ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 (ถวายสังฆทาน) พระสงฆ์ 9 รูป ณ วัดเสนาสนารามวรวิหาร ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ว 21

  วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" พร้อมด้วยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” และนางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมการตรวจประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษของ นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางชมพูนุช บุญนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...

  Merry X’mas and Happy New Year

  วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรรม Merry X’mas and Happy New Year เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาและวัฒนธรรม ให้นักเรียนได้รู้จักประวัติ ความสำคัญ และการเฉลิมฉลอง ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ได้ร่วมแจกของขวัญ สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนานให้แก่นักเรียน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ / ครูวรวรรณ...

  ยินดีต้อนรับ “นางสาวดวงธิดา เจริญสุข” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)

  วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมนางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับนางสาวดวงธิดา เจริญสุข ที่ได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาเอกดนตรีสากล โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  

  ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2 ทุน

  ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตพัฒน์  มีสมยุทธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2 ทุน จาก 1. Graduate Institute of Digital Learning and Education English Program (Master) 2. Department of Applied Foreign Languages English Program (Master) จาก National Taiwan University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

  นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ได้ผ่านการคัดเลือกผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาในการส่งผลงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ชื่อนวัตกรรม “มหัศจรรย์โครงงานภาษาอังกฤษ”

  ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตพัฒน์  มีสมยุทธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ผ่านการคัดเลือกผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาในการส่งผลงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ชื่อนวัตกรรม “มหัศจรรย์โครงงานภาษาอังกฤษ” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564

  กิจกรรม “พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นสำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์”

  วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 และ 6/8 จำนวน 84 คน เข้าร่วม โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรม “พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นสำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์” ผ่าน Zoom จัดโดย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ทั้ง 4 ฝ่ายเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ภาพ : ครูปิยนันท์ แสงกนึก ข่าว...

  ขอแสดงความยินดีกับนายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

  ขอแสดงความยินดีกับนายกันตพัฒน์  มีสมยุทธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท Department of English, National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน

  Recent Posts