หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “คุณพ่อสมพร แจ้งชะไว” บิดาของคุณครูกีรติ แจ้งชะไว

  วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสมพร แจ้งชะไว บิดาของคุณครูกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วัดสกุณาราม (วัดนก) อ.ไชโย จ.อ่างทอง ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive

  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 BMX Racing รุ่นอายุ 13 ปีชาย

  วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เด็กชายวัชรพงศ์ โพธิ์ศรี (เอพลัส) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 BMX Racing รุ่นอายุ 13 ปีชาย ในรายการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เก็บคะแนนสะสมสนามที่ 2 ประจำปี 2567 ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ์เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และร่วมส่งกำลังใจในการเเข่งขันสนามที่3 วันที่ 16 - 17 มีนาคม พ.ศ....

  รางวัลชมเชย การพูดเชิงสร้างสรรค์ ประเภท ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในรอบแรกให้ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด ผลปรากฎว่า นางสาวนพวรรณ มีชูรส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย และได้เข้าร่วมเเข่งขันการพูดเชิงสร้างสรรค์ (รอบสุดท้าย) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับรางวัล ชมเชย การพูดเชิงสร้างสรรค์ ประเภท ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

  ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 22 "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การแสดงในแต่ละสถาบันการศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมาข้านาน ในการนี้ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมการแสดงชุดอัครศิลป์วิวัฒนา อารยะอยุธยามรดกโลกนักแสดงที่เข้าร่วมคือ นางสาวณัฐชา ชิงชัย นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ และเด็กหญิงกัญธิกา ผลดี ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  “จีนไทยพี่น้องสองไมตรี” The Great Happy Chinese New Year 2024

  วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับชมรมนาฏยลีลาโดยอาจารย์ ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม นำนักเรียนร่วมแสดงชุด จีนไทยพี่น้องสองไมตรีในงานแสดงต้อนรับเทศกาลตรุษจีน The Great Happy Chinese New Year 2024 ช้อปมั่งมี โชคดีปีมังกร กับ Robinson Department Store Ayutthaya ณ โรบินสัน ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาอยุธยา ฝึกซ้อมโดยนางสาวณัฐชา ชิงชัย และนางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ อำนวยการฝึกซ้อมโดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว :...

  พิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทยประจำปี 2567

  วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทยประจำปี 2567 ณ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีโดย ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-โขน ละคร) ประจำปี 2564 ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  แสดงในพิธีเปิดงาน TAB Travel Fair 2024

  วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์นำนักเเรียนเข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดงาน TAB Travel Fair 2024 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ชื่อชุดการแสดง ฟ้อนแพน ฝึกซ้อมโดย นางสาวณัฐชา ชิงชัย และนางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ อำนวยการฝึกซ้อมโดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  พิธีเปิดงาน IMAT Smart Show 2024

  วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเเรียนเข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดงาน IMAT Smart Show 2024 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ชื่อชุดการแสดง ระบำเภรีเอกราช ฝึกซ้อมโดย นางสาวณัฐชา ชิงชัย และนางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ อำนวยการฝึกซ้อมโดย นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  “เด็กดี ศรีอยุธยานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร เป็นเกียรติมอบรางวัล "เด็กดี ศรีอยุธยานุสรณ์" ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้มี ผลการเรียนดี ความประพฤติดี สมควรได้รับการยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติตรงตามค่านิยมอันพึงประสงค์ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับจังหวัด

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับจังหวัด ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมีนายวุฒิพงษ์ กันแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าไปแข่งขันต่อในระดับภาคสงฆ์ ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  Recent Posts