หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการนางสาวพัชรินทร์ วงษ์ลอย

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นายอิระชา นกขุนทอง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวสุภาพร สมานเกียรติ์ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมิน นางสาวพัชรินทร์ วงษ์ลอย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว :...

  ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการนางเจริญพร ฉิมพลิกานนท์

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางอัมพร กองโชค ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางน้ำทิพย์ มหานิยม ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกันประเมินนางเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูทัศวรรณ์ รัมมะเพียร / ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูพัชรินทร์...

  แสดงความยินดีและเดินทางไปส่งนางสาวพิชญาภา แพ่งนคร ตำแหน่งครู งานแนะแนว ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่งนางสาวพิชญาภา แพ่งนคร ตำแหน่งครู งานแนะแนว ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับข้าราชการครูที่ย้าย จำนวน 3 ท่าน

  วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับข้าราชการครูที่ย้าย จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นางสุกัญญา พวงชีวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ย้ายไปโรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 2. นางธัญพร ไชยพุฒ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ย้ายไปโรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 3. นางสาวพิชญาภา แพ่งนคร ครูงานแนะแนว ย้ายไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ.หนองแค จ.สระบุรี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์...

  แสดงความยินดีกับนางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

  วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ร่่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ที่ได้เดินทางมาส่ง และแสดงความยินดีกับนางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางสาวนุสรา ภู่จุ้ย

  วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางสาวนุสรา ภู่จุ้ย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี

  วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางชนิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องประชุมห้องสมุด โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล...

  “สิทธิ์ศิลป์อโยธยา” งานมหกรรมอาหารพื้นบ้านสืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา

  วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมงาน "มหกรรม อาหารพื้นบ้านสืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา" จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญา ด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ทางชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในชื่อชุด "สิทธิ์ศิลป์อโยธยา" เพื่อร่วมแสดงภายในกิจกรรม ณ สนามวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝึกซ้อมการแสดงโดย นางราตรี ยินยอม นางสาวณัฐชา ชิงชัย และ นายสิทธิศักดิ์ กล่อมเดช ภาพ :...

  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2563

  วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้รับความรู้และเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร กับเจ้าของภาษาได้ โดยจัดระหว่างวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) และวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูพิธิพัฒน์...

  พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมกล้ารำ กล้าเต้น กล้าแสดงออก

  วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.20 น. นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน กิจกรรมกล้ารำ กล้าเต้น กล้าแสดงออก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เนื่องในกิจกรรม Ayutthayanusorn Open House 2020 “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล” พร้อมให้โอวาทให้กับนักเรียน ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ / ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่...

  Recent Posts