หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด ด้วยกิจกรรมที่นักเรียนได้ใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ / ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ ข่าว : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ PR...

  กิจกรรมค่าย STEM ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

  วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย STEM ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล, อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา, อาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์ และนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมด้วยนางสาวอุษณีย์ จันทะสุวรรณ์...

  กิจกรรมค่าย STEM ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย STEM ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล , อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา และ อาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้...

  RSU OPEN HOUSE 2022

  วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงาน RSU OPEN HOUSE 2022 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามคณะ สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.4,6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 12 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ เป็นผู้ดูแล ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ /...

  THAMMASAT OPEN HOUSE 2022

  วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน THAMMASAT OPEN HOUSE 2022 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามคณะ สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.4-6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ เป็นผู้ดูแล ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / นร.ม.4-6...

  พิธีรับทุนการศึกษา “โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”

  วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำเด็กหญิงกีรตยา ชูปาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เข้ารับทุนการศึกษา "โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน" มอบโดย สมาคมสตรีแห่งชาติ นำโดย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการ ณ หอประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ ข่าว : ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  “เด็กชายเมธี รังผึ้ง” ชั้น ม.3/3 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจรู้เท่าทันส่่อออนไลน์”

  วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เด็กชายเมธี รังผึ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจรู้เท่าทันส่่อออนไลน์” รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เเละเงินรางวัล 500 บาท จัดการประกวดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง ฝึกซ้อมโดยครูขันติ จาบกลาง และครูพรรณนิภา แก้วคูนอก ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ...

  “นางสาวนภสร วิเศษธนากรไกร” ม.5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “วิศวกรสังคมสู่การยกระดับ ชุมชนอย่างยั่งยืน”

  วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาวนภสร วิเศษธนากรไกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “วิศวกรสังคมสู่การยกระดับ ชุมชนอย่างยั่งยืน” รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เเละเงินรางวัล 1,500 บาท จัดการประกวดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง ฝึกซ้อมโดยครูขันติ จาบกลาง และครูพรรณนิภา แก้วคูนอก ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง ข่าว :...

  การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา ยกระดับความรู้ ความคิด พัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล และครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ,  เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  Recent Posts