หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน เตรียมความพร้อมสอบ A Level วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน เตรียมความพร้อมสอบ A Level วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรครูซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาศักภาพของผู้เรียนในอนาคตได้ โดยมี นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในฐานะประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ รร.อยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ เพจงานประชาสัมพันธ์...

  นายพันธดล กลิ่นศรีสุข ม.6/3 ผ่านการคัดเลือกเป็น 12 คนสุดท้าย จากสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เพื่อเข้าร่วม “โครงการค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 8”

  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพันธดล กลิ่นศรีสุข นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเป็น 12 คนสุดท้าย จากสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เพื่อเข้าร่วม "โครงการค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 8" ในวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2567 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการในรูปแบบวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการให้กับอาจารย์และคณะกรรมการ และมีการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้ผ่านคัดเลือกจำนวน 40 คน...

  การอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์สร้างสรรค์

  วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา ชิงชัย และ นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ จำนวน 12 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ในหัวข้อ "นาฎศิลป์ไทย เทิดไท้จอมราชา 72 พรรษา มหาสดุดีราชจักรีวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เพื่อให้นักเรียนและครูได้พัฒนาทักษะด้านนาฎศิลป์ตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายครู และในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมี นายสายัน ปองไป...

  พิธีเปิดกิจกรรมวันทะนะบะตะ 2567

  วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทะนะบะตะ👈โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ มีการแสดงละครเวทีชุดพิเศษเล่าถึงตำนานวันทะนะบะตะ การแสดงเต้นประกอบเพลง และมีกิจกรรมภายในงานดังนี้ 1.เขียนขอพรใบทังซะคุ 2.พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น 3.ดังโงะ 4.แต่งชุดยูกะตะ 5.เซี่ยมซี่เสี่ยงรัก 6.คะระโอะเกะ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูพัชรินทรา ถินต่าย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive  

  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของวิศวกรในศตวรรษที่ 21

  วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของวิศวกรในศตวรรษที่ 21 ณ อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดโดย สาขาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ภาพ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และะเทคโนโลยี ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ENGLISH TRAINING

  วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 7 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ENGLISH TRAINING จัดโดย Human Capital Excellence Center : HCEC ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา/ ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.พระนครศรีอยุธยา รับรางวัล IQA AWARD และนวัตกรรมสื่อการสอนออนไลน์

  วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2567 พร้อมกับรับรางวัลจาก ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รางวัลที่ได้รับมีดังนี้ 1. รางวัล IQA AWARD ระดับดีเด่น ขนาดใหญ่ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565 2. นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ...

  อบรมยานยนต์ไฟฟ้า

  วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2567 งานสะเต็มศึกษาและงานคอมพิวเตอร์ ร่วมคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการคิดแบบบูรณาการของนักเรียน วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ศรีสังข์งาม และได้มีการทำ MOU ความร่วมมือ ระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ / ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว...

  รางวัลชนะเลิศ “การประกวดนวัตกรรมสื่อการสอนออนไลน์”

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดนวัตกรรมสื่อการสอนออนไลน์” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  พิธีประดับอินทรธนูแสดงความยินดีข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน “วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ”

  วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางเกื้อกูล เนื่องศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นางสาวิตรี เศรษฐกุลวดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive  

  Recent Posts