วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครู นักเรียน และวงโยธวาทิต เข้าร่วมขบวนแห่ตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 โดยจุดตั้งขบวนแห่เริ่มตั้งแต่บริเวณ วัดราชบูรณะ ผ่านเส้นทางตลาดหัวรอและสิ้นสุดที่หน้าบริเวณ เทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยขบวนแห่ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับรางวัลชมเชย

ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์่
www.ays.ac.th