หน้าแรก ะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)

ะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)

    “การนำเสนอโครงงาน IS ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563”

    วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.10 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร "การนำเสนอโครงงาน IS ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563" จัดโดยกลุ่มงานบริหารวิชาการ ร่วมกับสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 ทีม ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่ โครงงานเรื่อง Pillow Form The Tube พร้อมกับชมนิทรรศการการนำเสนอผลงานนักเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ...

    Recent Posts