หน้าแรก ประมวลข่าว

ประมวลข่าว

  แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ “นายวชิรากรณ์ การทวี” เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดมเหยงค์ ที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนายวชิรากรณ์ การทวี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องจันทรเกษม ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ “นายมาลิก นิ่มอนงค์” เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอุดมศีลวิทยาที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนายมาลิก นิ่มอนงค์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรง ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องจันทรเกษม ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive  

  สังเกตการณ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

  วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสังเกตการณ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้อง “วิโรจนานุสรณ์” โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ ธิดา บริรักษ์เลิศ / ครูวรวรรณ...

  แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ “นางสาวอังศุมาลิน จุฑาเกตุ” เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนโรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) ที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาเกตุ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องจันทรเกษม ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  แสดงความยินดีกับนางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.พระนครศรีอยุธยา

  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  ประชุมครูเต็มคณะ เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Line Chatbot กับการจัดการชั้นเรียนยุค AI“

  วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Line Chatbot กับการจัดการชั้นเรียนยุค AI“ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วิทยากรโดย นางสาวปิยาภรณ์ พุทธิพัฒน์ ครูโรงเรียนบางซ้ายวิทยา และนางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จัดโดยงานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive ...

  “ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4″

  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม “ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4″ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 436 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : AYS Production ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive , AYS Production  

  Recent Posts