หน้าแรก ประมวลข่าว

ประมวลข่าว

  ❤️ จากวันวารที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ อยุธยานุสรณ์ ๒๕๖๔ ❤️

  ❤️ จากวันวารที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ อยุธยานุสรณ์ ๒๕๖๔ ❤️ ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตในรูปแบบออนไลน์ แด่ผู้เกษียณอายุราชการได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdUWwEVIsXOIRE0oGcSUOqMF29bkhvWqAc2OhLn_f3NraGZg/viewform

  โครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว.PA)

  วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว.PA) ซึ่งจัดโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมี นายนพดล คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 และ ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระโจมโสภณพิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ภาพ : สพม.อย. / ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว :...

  อบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด

  วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : เว็บไซต์ สพม.อย. / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  การศึกษาแห่งอนาคต การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

  วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ดีทรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เรื่อง "การศึกษาแห่งอนาคต การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก" โดยมีนายปรีชา จิตรสิงห์ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ในปีนี้นายประสิทธิ์ ดีทรง ได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 และสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการ และเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว :...

  เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์

  วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 15.30 น. งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผลการเลือกตั้ง พรรค AYS GEN Z ||| ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 401 คะแนน มีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 1,327 เสียง ภาพ : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ /...

  ประชุมประจำเดือนกันยายน

  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมทางไกล Video Conference ประจำเดือนกันยายน ผ่าน Google Meet ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูมณฑกานต์ เงินทอง ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประขาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  “ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์”

  วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยนายสุรชัย บุญช่วย และนางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์” จาก พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาคือ นางสาวทัษณา ตะวันเที่ยง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ซึ่งมีความประพฤติดี ผลการเรียนดี เข้ารับทุนการศึกษาจาก นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ /...

  ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา

  วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งและย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตามมาตรการการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาพ : เพจสพม.อย. / ครูรัชพล...

  Recent Posts