หน้าแรก ประมวลข่าว

ประมวลข่าว

  กิจกรรม To BE เวทีแจ้งเกิด

  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม To BE เวทีแจ้งเกิด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง โดยได้จัดตลาดนัด TO BE เต้น COVER การแสดงดนตรีของนักเรียน และครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / เพจชมรม TO BE NUMBER ONE...

  ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด ด้วยกิจกรรมที่นักเรียนได้ใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ / ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ ข่าว : ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ PR...

  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565”

  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและให้เยาวชนตระหนัก ถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือไทย โดยมีผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูวิทยา จันทร์ปิง / ครูวรวรรณ...

  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย นางสาวนิรชา เมษประสาท นางสาวสิรินทรา มูลประการ ครูโรงเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูนิรชา เมษประสาท / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  “วันเมตตาอยุธยานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565

  วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา "วันเมตตาอยุธยานุสรณ์" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องจันทรเกษม (ห้องโสตทัศนศึกษา) ทุนการศึกษา "วันเมตตาอยุธยานุสรณ์" มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ หรือมีความจำเป็นต้องได้รับทุนการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 120 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท โดยนายประจวบ เงินเหรียณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้บริจาคทุนการศึกษา...

  พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และส่งมอบงานสภานักเรียน

  วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.15 น. สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธี กล่าวคำปฏิญาณตน และส่งมอบงานสภานักเรียน นำโดยนางสาวกนกรดา ประดับแก้ว ประธานคณะกรรมการ สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ส่งมอบงานให้กับ นายยงยุทธ ปานพรหม ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวเปิดพิธี มอบเกียรติบัตร มอบเข็มสภา ป้ายประดับแขนและให้โอวาทแก่คณะกรรมการสภานักเรียน ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ...

  กิจกรรมค่าย STEM ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

  วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย STEM ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล, อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา, อาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์ และนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมด้วยนางสาวอุษณีย์ จันทะสุวรรณ์...

  กิจกรรมค่าย STEM ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย STEM ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล , อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา และ อาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้...

  Recent Posts