หน้าแรก ประมวลข่าว

“การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 คณะครู ประกอบด้วยครูมนัสภรณ์ แก้วตา ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ และครูฉัตรชัย สัตบุษ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะครูให้หัวข้อ "การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการเรียนการสอน" ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายอภิรักษ์ กงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสาธิต แสงปิยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ภาพ/ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ และครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

อบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 1 ปี 2563

ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ผู้อำนวยการฝึก พร้อมด้วยนางสุกัญญา เจริญสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการ และครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 8 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 1 ปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) โดยสโมสรลูกเสือผักไห่ และสโมสรลูกเสือบางปะอิน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : รองฯ...

กิจกรรมขลุ่ยทิพย์พันเลา ครั้งที่ 1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ นำตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมขลุ่ยทิพย์พันเลา ครั้งที่ 1 โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีดร.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ฝึกสอนให้ความรู้ในการเป่าขลุ่ยให้กับนักเรียน พร้อมทำการแสดงร่วมกับนักศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,000 คน และดร.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์...

มัธยมศึกษาอยุธยามินิมาราธอน 2020

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์รองผู้อำนวยการ นำคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่่วมงานมัธยมศึกษาอยุธยามินิมาราธอน 2020 จัดโดยสมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานฝ่ายรับฝากของสัมภาระนักวิ่ง ฝ่ายแจกเครื่องหมาย Check-Point ตรงจุดกลับตัว และฝ่ายอาหาร ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ /...

พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายความเป็นสิริมงคล ให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายความเป็นสิริมงคล ให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ/ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

AYS Production รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด สื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษาประเภทภาพยนตร์สั้น

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2020” โดยทีม AYS Production โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด สื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษาประเภทภาพยนตร์สั้น ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท จากผลงาน “2฿” ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ 1. นายอนิรุจ...

มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูในโรงเรียน

สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูในโรงเรียน คือ นางสาวกิติยา โพธิ์เงิน ที่เข้ารับการรักษาผ่าตัดต่อมไทรอยด์ นางสาวชูชีพ ศรีโชติ ที่คุณพ่อป่วย และนางสุภัสสร ศิริขันธ์ ที่คุณพ่อป่วย ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอน ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ สร้างความตระหนักและเน้นการมีส่วนร่วมในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อระบบบริหารและการจัดการของสถานศึกษา จัดโดย กลุ่มงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : กลุ่มงานประกันฯ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงพุทธศาสนาตามโครงการ “แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมะในพุทธมณฑล”

ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ได้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงพุทศาสนาตามโครงการ "แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมะในพุทธมณฑล" ณ สำนักงานพระพุทธศานาพุทธมณฑล จ.นครปฐมโดยเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ อาทิ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา หอพระไตรปิฎกหินอ่อนต้นพระศรีมหาโพธิ์ และสังเวชนียสถานสี่ตำบล ได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าทางพุทธศาสนา ยังผลมาสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ประเมินครูผู้ช่วย นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล

การประเมินความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้ม ตำเเหน่งครูผู้ช่วย วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ผู้เข้ารับการประเมิน คือ นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการการประเมินฯ 1.สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร 2.นายประสิทธิ์ ดีทรง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 3.นางสายทอง ทองจัด 4.นางสาวอัมพร กองโชค ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

Recent Posts