หน้าแรก ประมวลข่าว

ประมวลข่าว

  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

  วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. นางสาวลัดดา เต็มตุ่ม นำตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 2020”

  วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการกิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 2020" โดยผู้เข้าร่วมประชุมคือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, Admin กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานสื่อและนวัตกรรมโรงเรียน ประชุม ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

  วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร พร้อมคณะผู้บริหาร นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (เดิม) และอาคารศุภพิพัฒน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้บริการตัดผมนักเรียนชายโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย อ.เชาว์ ไตรพิศ และคณะ ให้บริการตัดผมนักเรียนชายโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยไม่คิดค่าบริการ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.thดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564

  วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 พล.อ.อ.ชวลิต ขยันกิจ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ และอดีตที่ปรึกษา กองทัพอากาศ เป็นประธานในงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564 พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปี 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ / ครูฉัตรชัย ข่าว : ครูภรณ์อนันศักดิ์ / ครูวรวรรณ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะครู บุคลากรตัวแทนนักเรียน ชมรมครูเก่า และสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ / ครูพิธิพัฒน์ / ครูฉัตรชัย ข่าว : รองฯภิญญาพัชญ์ / ครูวรวรรณ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  รับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์

  วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบพร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 5 ชุด จากคุณศิวาพร ไผ่งาม ผู้ปกครองของเด็กหญิงศศิประภา โพไพบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ไว้ใช้ในการล้างมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูสุพัชรภรณ์ บุญสวัสดิ์ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ...

  พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยฉีดพ่นภายในและบริเวณรอบๆ โรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันวิกฤตการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ภาพ : ครูนิจ สังข์กาศ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts