หน้าแรก ประมวลข่าว

ประมวลข่าว

  กิจกรรมวันทะนะบะตะ 2565 七夕の祭りへようこそ。

  วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทะนะบะตะ ครั้งที่ 4 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีนักเรียน สายภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มจากการเล่าตำนานความรักระหว่างสาวทอผ้า โอริฮิเมะ และหนุ่มเลี้ยงวัว ฮิโกโบะชิ จนเกิดเป็นตำนานทางช้างเผือกอันสุดซึ้ง การได้เรียนรู้ความหมายที่ซ่อนอยู่ในเทศกาล ของมงคลที่มีค่า เป็นการสร้างประสบการณ์ในการสัมผัสวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ณ บริเวณใต้อาคาร 3 ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / เพจกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศฯ ข่าว : ครูพัชรินทรา ถินต่าย...

  จัดทำและนำเสนอแผนการพัฒนางาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค

  วันศุกร์ที่ 10 มิถุยายน พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมจัดทำและนำเสนอ แผนการพัฒนางาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาแต่ละภูมิภาค โดยมี อาจารย์วิลาสินี พลพวก และอาจารย์อ้อทิพย์ พูนนาก ข้าราชการบำนาญเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เป็นวิทยากร ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์...

  ศึกษาดูงาน การพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จ.พังงา

  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 4 โดยมี นายพรศักดิ์ ทวีรส ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา...

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้มแข็ง การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาปี 2565

  วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2565 ในการนี้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ แอนด์ สปา...

  แสดงความยินดีกับ “ดร.ธนวัฒน์ พินนอก” เนื่องในโอกาสเข้ารับ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

  วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธนวัฒน์ พินนอก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์    

  ผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

  วันที่ 30 มิถุนายน 2565 - 3 กรกฎาคม 2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และ นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมใหญ่สามัญ และอบรมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “ก้าวอย่างมั่นใจ...ในโลกปัจจุบัน” ในการนี้นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และ นางสาววาสนา โง้วสกุล ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ...

  สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้นางสาวเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มาเยี่ยมสนามสอบ โดยมี นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นผู้อำนวยการสนามสอบ ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ ผู้บังคัญบัญชาลูกเสือ และลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ภายใต้ คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” ภาพ : ครูอัครวัชร ลือสมุคร / ครูสุทธิชัย สังข์ทอง ข่าว : ครูอัครวัชร...

  ติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

  วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 ตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เข้ารับการนิเทศติดตามกระบวนการ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามโครงการการพัฒนานวัตกรรมระยะกลางน้ำ จากดร.ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค และดร.จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร ครูที่เข้ารับการนิเทศ มีดังนี้ 1. นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่น ครูงานแนะแนว 2. นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3. นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพ : ครูกนกพร ประพฤติธรรม / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ข่าว : ครูกนกพร ประพฤติธรรม...

  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

  วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยผู้กำกับลูกเสือ พร้อมทั้งลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - ม.3 ร่วมพิธีทบทวนคำปฎิญาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยจัดงานภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานความดีด้วยหัวใจ” ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565 ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ...

  Recent Posts