หน้าแรก ประมวลข่าว

ประมวลข่าว

  กิจกรรมค่ายสร้างบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

  วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นางสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายสร้างบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านโปรแกรม ZOOM จัดโดยมูลนิธิรักษ์ไทย ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ...

  เจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่ละมูล มีสมภพ มารดานายวิมล มีสมภพ (ช่างไม้ 4)

  วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และครูเก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่ละมูล มีสมภพ มารดานายวิมล มีสมภพ (ช่างไม้ 4) ณ วัดพนมยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูบุญธนา จำพรต , ครูสายัณห์ ขันธ์นิยม ข่าว : รองฯ...

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำหนักพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th

  เจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อบุญธรรม จำพรต บิดานายบุญธนา จำพรต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และครูเก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อบุญธรรม จำพรต บิดานายบุญธนา จำพรต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ วัดลอดช่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูบุญธนา จำพรต , ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์...

  สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปีกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19

  วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นสนามสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปีกระหว่าง ประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 โดยมีนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ และ ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รอง ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา รองประธานกรรมการ ซึ่งนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ จัดสอบโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. พระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์...

  ประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ

  วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร งานวิชาการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน เพื่อเตรียมงานนิทรรศการวิชาการ การเตรียมติว O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการเปิดเรียน On-Site ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน Google Meet ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูสุภัสสร ศิริขันธ์...

  การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2565 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 รอบที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 ลิงค์ชำระค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ http://schoolbilling.dev31.in.th/SBays/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx?fbclid=IwAR1sVyJRmXzw1xYWPdwWpnVHxe8EjNako3JicS5mPWQkeV2s9_leHSCxpkU

  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565

  วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 งานชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูปิยนันท์ แสงกนึก ข่าว : ครูปิยนันท์ แสงกนึก / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th  

  ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 (ถวายสังฆทาน) พระสงฆ์ 9 รูป ณ วัดเสนาสนารามวรวิหาร ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts