หน้าแรก ประมวลข่าว

ประมวลข่าว

  ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของรองผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และนายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน ประเมิน ณ ห้อง “วิโรจนานุสรณ์” ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : รองฯ...

  ค่ายคณิตศาสตร์ 2566

  วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูชนิศา บัวบาน / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  “YC สัมพันธ์ชุมชน” Theme “The First Step into Society” ณ โรงเรียนวัดพระญาติการาม

  วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น. งานแนะแนว และกลุ่ม AYS Cofe’ เพื่อนที่ปรึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มีการจัดกิจกรรม YC สัมพันธ์ชุมชน ภายใต้ Theme “The First Step into Society” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) จำนวน 100 คน เพื่อให้นักเรียนกลุ่ม...

  MAHIDOL OPEN HOUSE 2023

  วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ได้จัดงาน OPEN HOUSE 2023 ภายใต้ Theme "IGNITE THE FUTURE" โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เข้าชม และร่วมทำ LAB ที่คณะ สาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เช่น คณะแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะทันตแพทย์ศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น....

  รางวัลชมเชยการประกวด “การสร้างห้องเสมือนจริง (MATAVERSE) ด้วย Spatial.io”

  วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566 ครูกนกพร ประพฤติธรรม ครูกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย น.ส.อัญชลี พรมแก้ว น.ส.กนกวรรณ ตรีกลิ่น และน.ส.ปนัสยา คงเกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด “การสร้างห้องเสมือนจริง (MATAVERSE) ด้วย Spatial.io”: หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนดาราศาสตร์และสะเต็มศึกษาในศตวรรณที่ 21 รุ่นที่ 2 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูกนกพร ประพฤติธรรม ข่าว...

  ข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

  ข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2/65 -------------------------------------------------------------------------   ข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/66 -------------------------------------------------------------------------  

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1.นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2.นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3.นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4.นายภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5.นายธนเทพ เนื่องศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.นายนันทมิตร สุภสิงห์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ...

  พิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 14 ท่าน ดังนี้ 1. นางน้ำทิพย์ เพชรน้ำดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นางสาวกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นางชญาดา หมอนสอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5. นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6. นายนพพศูรย์ ศรีวรมัยธนากุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7. นางสาวพัชรินทรา...

  Recent Posts