วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอัจฉราพร นาคดิลก และ ดร.เพ็ญลภา การีกลิ่น เนื่องในโอกาสย้ายและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูนิรชา เมษประสาท
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th