วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการจาก มูลนิธิ CARE ประเทศญี่ปุ่นและคณะกรรมการจากมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ พัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน (Youth Leadership Development (YLD)) ที่ดำเนินกิจการมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2563 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์