วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมการเบิกจ่ายพัสดุ” ให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน  วิทยากร นายสุขุม แป้นศรี จัดอบรมโดยกลุ่มบริหารงบประมาณ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ/ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์