วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวน 40  นาย เข้าร่วมแสดงเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ
ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th