ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2561 นายจิรพรรดิ์ เจริญผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” โดยได้รับรางวัลดังนี้
1. เพาะกายและฟิตเนสประเภทโมเดลสูงเกิน 170 เซนติเมตร รางวัลเหรียญทองแดง
2. ฟิตเนสสูงเกิน 170 เซนติเมตร รางวัลเหรียญทอง
3. รางวัลนักกีฬาเพาะกายชายดีเด่น
ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์กายค้านราไฮเปอร์มาร์ท จังหวัดน่าน

ภาพ : นายจิรพรรดิ์ เจริญผล

ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th