หน้าแรก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  “เด็กดี ศรีอยุธยานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565

  ในวันที่ 24 และ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร เป็นเกียรติมอบรางวัล "เด็กดี ศรีอยุธยานุสรณ์" ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้มี ผลการเรียนดีความประพฤติดี สมควรได้รับการยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติตรงตามค่านิยมอันพึงประสงค์ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , AYS Production , งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประกวดภาคคณะสงฆ์ 2

  วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ส่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 1.นาย อัครเดช รามอ ม.3/2 2.นาย ชนาธิป แสงเดือน ม.4/3 3.นาย กนก นามวงค์ ม.5/2 4.นาย พันธุกิติ์ สุทธิสิทธิ์ ม.5/6 5.นาย วัชระ สุขขาเจริญ ม.5/6 ครูผู้ควบคุม นายธนเทพ...

  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภาพ / ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจ AYS Production , ภาพชุดที่ 1 , ภาพชุดที่ 2

  ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 “นางสาวพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นางบังอร กุศลสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายเพทาย อารียะ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 นางสาวพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์...

  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

  วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน ภาพ / ข่าว :...

  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ

  วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 8.10 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน 11 รายการ ภาษาไทย จำนวน 12 รายการ สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 2 รายการ การงานอาชีพ จำนวน 5 รายการ ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคฯ ที่จังหวัดราชบุรี ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน 3...

  การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา ยกระดับความรู้ ความคิด พัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล และครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ,  เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  มอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

  นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย ได้นำคณะตัวแทนครู และนักเรียนเข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากรองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ณ หอประชุมพระราชทาน รร.อยุธยาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การติดตาม ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ , นิทรรศการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบมีชีวิตที่ดินแดนอยุธยา , การแสดง และสาธิตกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาพ / ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  วันแม่แห่งชาติ 2565

  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณใต้อาคาร 3 และหอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูฉัตรชัย สัตบุษ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.พระนครศรีอยุธยา

  วันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมการจัดแข่งขันมีดังนี้ 1. การประกวดโครงงานคุณธรรม 2. การประกวดเพลงคุณธรรม 3. การประกวดภาพยนตรสั้น 4. การประกวดมารยาทไทย 5. การประกวดละครคุณธรรม 6. การประกวดละครประวัติศาสตร์ 7. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 8. การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูกลุ่มสาระสังคมฯ ข่าว : ครูฉัตรชัย...

  Recent Posts