หน้าแรก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา ยกระดับความรู้ ความคิด พัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล และครูฉัตรชัย สัตบุษ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ,  เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  มอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

  นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย ได้นำคณะตัวแทนครู และนักเรียนเข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากรองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ณ หอประชุมพระราชทาน รร.อยุธยาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การติดตาม ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ , นิทรรศการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบมีชีวิตที่ดินแดนอยุธยา , การแสดง และสาธิตกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาพ / ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  วันแม่แห่งชาติ 2565

  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณใต้อาคาร 3 และหอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูฉัตรชัย สัตบุษ / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.พระนครศรีอยุธยา

  วันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมการจัดแข่งขันมีดังนี้ 1. การประกวดโครงงานคุณธรรม 2. การประกวดเพลงคุณธรรม 3. การประกวดภาพยนตรสั้น 4. การประกวดมารยาทไทย 5. การประกวดละครคุณธรรม 6. การประกวดละครประวัติศาสตร์ 7. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 8. การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูกลุ่มสาระสังคมฯ ข่าว : ครูฉัตรชัย...

  โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อบูรณาการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดทั้งเผยแพร่บทบาทภารกิจของ กระทรวงยุติธรรมโดยเล็งเห็นว่าการปลูกฝังความรู้ด้านกฎหมายกับเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายกับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประกอบด้วย 1. คู่มือกฎหมายสามัญประจำบ้านเล่มที่ 25 จำนวน 120 เล่ม 2. สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) จำนวน 20 เล่ม ภาพ/ข่าว : ครูมีนมัตสยา พันธ์บัวหลวง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th

  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.1

  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts