หน้าแรก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ตามแนวทางส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

  วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ตามแนวทางส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ นำโดย นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยร่วมสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำบุญ ถวายเครื่องไทยธรรม และเวียนเทียนรอบอุโบสถ ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

  วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2567 พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เจ้าคณะภาคสงฆ์ที่ 17-18 (ธ.) เป็นประธานดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วม นำสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ร่วมเวียนเทียน และฟังธรรม ร่วมกับ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ...

  แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ “นายมาลิก นิ่มอนงค์” เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอุดมศีลวิทยาที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนายมาลิก นิ่มอนงค์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรง ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องจันทรเกษม ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive  

  พิธีตั้งศาลพระภูมิ และศาลตายาย

  ในวันที่ 9 เมษายน 2567 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5) นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิงและศาลตายายประจำโรงเรียน ทดแทนศาลเก่าที่ชำรุดไปตามกาลเวลา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อตนเอง และสถานศึกษา ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์

  เข้ารับการประเมินการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (รอบการนำเสนอระดับประเทศ)

  วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.ถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และเยาวชนแกนนำ เข้ารับการประเมินการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (รอบการนำเสนอระดับประเทศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาโครงงานคุณธรรม เรื่อง รด. รุ่นใหม่ ทำความดี เพื่อความดี ของกลุ่มเยาวชน รด. New Gen โดยคณะกรรมการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว :...

  “เด็กดี ศรีอยุธยานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร เป็นเกียรติมอบรางวัล "เด็กดี ศรีอยุธยานุสรณ์" ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้มี ผลการเรียนดี ความประพฤติดี สมควรได้รับการยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติตรงตามค่านิยมอันพึงประสงค์ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับจังหวัด

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับจังหวัด ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมีนายวุฒิพงษ์ กันแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าไปแข่งขันต่อในระดับภาคสงฆ์ ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วนและประเภททีมหญิงล้วน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไปแข่งขันต่อในระดับภาคสงฆ์ ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูขันติ จาบกลาง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th  

  มอบเกียรติบัตรเด็กเก่ง อ.ย.ส.

  วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 8.10 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์ เกียรติบัตร เงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ROV ชิงแชมป์ TAB การแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วย Canva ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันการตอบปัญหา​แฟนพันธุ์​เเท้ประวัติศาสตร์​อยุธยา และการแข่งขันกิจกรรมคิดเลขเร็ว ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  Recent Posts