หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ประจำปี 2567

  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา ชิงชัย และ นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ประจำปี 2567 ณ ลานวัดมหาธาตุ ในการแสดงชุด ผืนไทย ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ประจำปี 2567

  วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา ชิงชัย และนางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ นำนักเรียน เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ประจำปี 2567 ณ ลานวัดมหาธาตุ ในการแสดงชุดเภรีเอกราช ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

  แสดงในพิธีบวงสรวง การจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ประจำปี 2567

  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา ชิงชัย และ นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ นำนักเรียน เข้าร่วมแสดงในพิธีบวงสรวง การจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน “สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ประจำปี 2567 ณ ลานวัดมหาธาตุ ในการแสดงชุด ระบำอยุธยา โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมศิร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์...

  การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี 2567 ระดับภาคคณะสงฆ์ ณ พุทธมลฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีนักเรียนที่เป็นตัวเแทนเข้าร่วมประกวด จำนวน 5 คน ได้เเก่ น.ส.ภัทรดา เบื้องจันทึก น.ส.นิภาพรรณ จอมเสถียร น.ส.ปริญา ศรีแปลก น.ส.สุภาภรณ์ นายี่ เเละ น.ส.ลักษณา...

  นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th ระดับศูนย์พระนครศรีอยุธยา

  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th ระดับศูนย์พระนครศรีอยุธยา www.kroooil.in.th / www.ครูออย.ไทย โดยได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และได้เป็นตัวแทนศูนย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าแข่งขันระดับประเทศ ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาววรัญญา ประคองจิตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวณัฐชา ชิงชัย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาววรัญญา ประคองจิตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภาพจริงภายในห้องเรียน ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ www.ays.ac.th ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  ...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายสันติ สุริวัฒน์ และนางสาวสิรินทรา มูลประการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นางบังอร กุศลสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายณัฐพงษ์ ดนตรี ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นายสันติ สุริวัฒน์ 2. นางสาวสิรินทรา มูลประการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภาพจริงภายในห้องเรียน ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ข่าว...

  ระเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายสุทธิชัย สังข์คง และนางสาวนิรชา เมษประสาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายเฉลิมชัย อิ่มมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นายสุทธิชัย สังข์คง 2. นางสาวนิรชา เมษประสาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภาพจริงภายในห้องเรียน ภาพ : ครูพัทธนันท์...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นายวสุ ธะนะจันทร์ และนางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดีทรง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางชณิปภา วันอังคาร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นายวสุ ธะนะจันทร์ 2. นางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภาพจริงภายในห้องเรียน ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ข่าว...

  ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยกรรมการ 2 ท่าน คือ นางบังอร กุศลสร้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายเพทาย อารียะ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกันประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสภาพจริงภายในห้องเรียน ภาพ : ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ข่าว : ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์ /...

  Recent Posts