วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูเทิดทูน บุญประกอบ
ข่าว : ครูเทิดทูน บุญประกอบ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์