วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงาน RSU OPEN HOUSE มหาวิทยาลัยแห่งความหลากหลายที่เข้าใจความเป็น “คุณ” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจ เข้าร่วม ฟังการบรรยาย และร่วมทำ workshop ที่คณะต่าง ๆ อาทิ การลองทำ podcast, content vdo สร้างสรรค์ ของคณะนิเทศศาสตร์, การส่องเซลล์ ของคณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้นำนักเรียน ม.4 และ ม.6 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 13 คน โดยมี ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ งานแนะแนว เป็นผู้ดูแล

ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / นักเรียน
ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูขันติ จาบกลาง
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th