วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2023 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย ชมและร่วมทำ Lab ที่สาขาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมการวัดและการควบคุม Robotic and AI เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้พานักเรียนม. 4 และ 5 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 11 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ ดูแล

ภาพ : นักเรียน และครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์
ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์