วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง และดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ณ หอประชุมโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”

ภาพ : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ 
ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th