วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการประชุมครูเต็มคณะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ในที่ประชุมมีการ มอบของขวัญให้กับครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม และแสดงความยินดีต้อนรับครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 5 ท่าน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์