วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวธิดา บริรักษ์เลิศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่เข้าตรวจสอบระบบไฟตู้น้ำดื่มภายในโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้าดูด และใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ใช้บริการภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

ภาพ : รองฯ ธิดา บริรักษ์เลิศ
ข่าว :
รองฯ ธิดา บริรักษ์เลิศ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th