วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับมัธยมศึกษา โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด โดยมี นางสาวสุวิตา พฤกษอาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสายัน ปองไป รองผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : เพจ สพม.อย. / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive