วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Line Chatbot กับการจัดการชั้นเรียนยุค AI“ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วิทยากรโดย นางสาวปิยาภรณ์ พุทธิพัฒน์ ครูโรงเรียนบางซ้ายวิทยา และนางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จัดโดยงานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว :
ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive