วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดย นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักเรียน ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th