วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอโยธยา ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th