วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566 นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร งบประมาณ ได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยงานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนอยุุธยานุสรณ์ร่วมกับ งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์
ข่าว : ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th