วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนยการ ตัวแทนครู และครูผู้ช่วย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการรักน้อง…รักษ์แผ่นดิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อมุ่งเน้นให้ครูผู้ช่วยให้สังกัด มีความรักความสามัคคี ความศรัทธา ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูเทิดทูน บุญประกอบ
ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์