วันที่ 24-25 กันยายน 2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม “สร้างวินัยเชิงบวก” โดย นายสุภาพ พึ่งญาติ หัวหน้างานกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 165 คน โดยมีทีมวิทยากรจาก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 เป็นผู้ฝึกอบรมให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ
ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์