นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมเปิดงานดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ส่งเสริมการขับเคลื่อนตามแนวทางโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม
1. กิจกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
2. กิจกรรมการประกวด “ไอดอลคนดี วิถีพุทธ”
3. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา
4. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
5. กิจกรรมทำบุญตักบาตร และการถวายเทียนพรรษา จำนวน 6 วัด
โดยดำเนินการจัดงาน ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม พ.ศ.2567

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ Drive , Drive AYS Production