วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวธิดา บริรักษ์เลิศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาววรัญญา ประคองจิตร์ ตำแหน่งครู นำนักเรียนวงอคูสติก ชมรมดนตรีสตริง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ แสดงในงานสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด จัดโดยส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

ภาพ : ครูวรัญญา ประคองจิตร์
ข่าว : ครูวรัญญา ประคองจิตร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th