นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา โดยในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา งานส่งเสริมคุณธรรม ฯ กลุ่มบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวด “ไอดอลคนดี วิถีพุทธ” เพื่อค้นหาสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ เป็นต้นแบบนักเรียนในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธทางศาสนา ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน “วิถี อ.ย.ส. วิถีคุณธรรม”และส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ Drive รอบคัดเลือก ,  Drive รอบตัดสิน , Drive AYS Production